Zwemmen in grote rivieren gevaarlijk

Bij hoge zomerse temperaturen trekken veel mensen naar de vele strandjes langs de Waal, Rijn, Lek, IJssel en Maas. Het zwemmen in de grote rivieren en in kanalen kan levensbedreigend zijn. Rijkswaterstaat en de provincies waarschuwen daarom voor het zwemmen op die plaatsen. Met deze waarschuwing hoopt Rijkswaterstaat ongelukken te voorkomen.

Door de plaatselijk sterke stroming kunnen zwemmers worden meegevoerd of in een draaikolk terechtkomen. De sterke stroming zit niet alleen in het stromende deel van de rivier (waar de scheepvaart plaatsvindt), maar is ook verraderlijk aanwezig tussen de kribben. Zwemmen tussen de kribben wordt, hoe onschuldig het ook lijkt, absoluut afgeraden. Op verschillende plaatsen zijn hierdoor in het verleden mensen verdronken.

Zwemmers onzichtbaar
De scheepvaart maakt het zwemmen gevaarlijk. Vanaf een schip zijn zwemmers niet of nauwelijks te zien. Schepen gaan vaak sneller dan de meeste mensen denken en door de zuiging van de veelal grote vrachtschepen kunnen mensen naar een schip worden toegetrokken. Deze waterverplaatsingen houden nog minutenlang aan, nadat een schip is gepasseerd. Als twee schepen elkaar passeren, wordt deze zuigende kracht alleen nog maar groter. Het waterpeil kan bij passerende schepen soms wel meer dan 50 cm zakken en vervolgens stijgen.

Diepe kuilen en kuilen
De waterbodem bij de oever is soms verraderlijk steil. Ook wanneer het strand bij de rivier geleidelijk lijkt af te lopen, kunnen er onverwacht diepe kuilen voorkomen. Het water van de grote rivieren is vaak troebel. Hierdoor kunnen zwemmers niet zien of er kuilen in de bodem aanwezig zijn en of er onder water obstakels liggen waaraan ze zich kunnen bezeren.

Scheidingslijn niet waarneembaar
Bij laag water, wat in de zomer vaker voorkomt, bestaat het relatief weinige water in de bedding van de rivier dan nog uitsluitend uit de vaargeul. Met het terugtrekken van het water is de scheidingslijn tussen de vaak diepe vaargeul en de oever niet waarneembaar. Bovendien kan zand vanaf de stranden afbrokkelen en in de vaargeul verdwijnen. Vooral daar waar de waterlijn op gelijke hoogte met de kop van de kribben is, is het gevaar het grootst.

Onderkoeling
Het water in de rivieren is erg koud en de temperatuur van het water kan sterk wisselen. Hierdoor is de kans op kramp en onderkoelingsverschijnselen erg groot.

Zwemmen in natuurwater
Het is wel mogelijk om veilig te zwemmen bij de aangewezen zwemplaatsen in dode rivierarmen of in de plassen in de uiterwaarden. Plaatsen waar mag worden gezwommen en waar de waterkwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd, zijn te herkennen aan een blauw bord met witte letters van de provincie. Verder kan natuurlijk veilig gezwommen worden bij de officiële dagrecreatiegebieden en bij natuurzwembaden.

Plaats een reactie