Zwarte ooievaars vinden eindelijk hun weg naar de rivieren

In natuurgebied de Millingerwaard van Staatbosbeheer zijn zwarte ooievaars gezien. Niet alleen is de vogel zelf zeldzaam, maar dit is vooral bijzonder omdat de zwarte ooievaar hét symbool is van de nieuwe natuurontwikkeling in dit gebied (Plan Ooievaar). Er zijn meerdere zwarte ooievaars in het gebied gezien, waaronder in elk geval een ouder en een éénjarig jong. ‘Een droom die werkelijkheid wordt en ik hoop dat ze snel gaan broeden’, aldus boswachter Gerrit van Scherrenburg.

Zwarte ooievaar ( fotograaf Frans Jozef Killewald )

Plan Ooievaar was in 1985 winnaar van de eerste Eo Wijersprijsvraag en daarmee een relatief vroeg voorbeeld van regionaal landschapsontwerp. Het pleitte voor alternatieve natuurontwikkeling langs de Rijn en heeft als blauwdruk gediend voor nagenoeg alle rivierprojecten van Gorkum tot Millingen. Veel natuurterreinen bij de rivieren zijn ingericht met als uiteindelijke gidssoort de zwarte ooievaar.

De zwarte ooievaar is gidssoort omdat juist deze soort erg veel behoefte heeft aan ooibos, water en moerasland. Hij bouwt namelijk zijn nest in een boom van het ooibos en vindt in het ondiepe water en moeras zijn voedsel, voornamelijk vis en amfibieën. De graslanden die ooit in de uiterwaarden waren zijn sinds Plan Ooievaar omgevormd waarbij waterveiligheid en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Hierdoor is een uniek rivier- en moeraslandschap ontstaan met een scala aan bijzondere riet- en moerasvogels zoals zwarte stern, blauw borst, rietzanger, roerdomp en de lepelaar. Dat betekent overigens niet noodzakelijkerwijs dat de zwarte ooievaar in het gebied moet zitten, maar dat ze nu gesignaleerd zijn is een kroon op het werk wat verricht is.

Plaats een reactie