Zwarte lijst ongewenste hotelgasten

Hotels hebben steeds vaker last van gasten die zich misdragen. Omdat bestaande maatregelen tegen ongewenst gedrag onvoldoende werken, hebben enkele hoteliers besloten een lijst op te stellen van overlastveroorzakers.

Het protocol dat het opnemen van persoonsgegevensverwerking in dit waarschuwingsregister en de uitwisseling van gegevens tussen hotels regelt, is door het College bescherming persoonsgegevens beoordeeld. Het is in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens bevonden.

Tegengaan overlast in hotels
Hotels door heel Nederland worden in toenemende mate geconfronteerd met gasten die ongewenst gedrag vertonen. Het gaat daarbij om het toebrengen van schade aan hotelkamers, het stelen van spullen uit hotelkamers, het bedreigen of mishandelen van hotelpersoneel, het lastigvallen van andere gasten, het verlaten van het hotel zonder de rekening te voldoen en het gebruiken van hotelkamers voor onbedoelde doeleinden.

Deze misdragingen vormen een bedreiging voor de veiligheid in de hotels en van het personeel en de gasten. Bestaande maatregelen, zoals het inschakelen van portiers en veiligheidsmedewerkers en het gebruikmaken van cameratoezicht en identiteitscontroles bij het inchecken zijn in de praktijk ontoereikend gebleken om criminaliteit, overlast en schade in voldoende mate tegen te gaan. Enkele hoteliers hebben daarom besloten tot het instellen van een Waarschuwingsregister Bureau Ongewenste Gasten Registratie (BOGR).

Registratie overlastplegers
Dit register heeft tot doel om ten behoeve van de (preventieve) bestrijding van overlast en criminaliteit persoonsgegevens van overlastveroorzakers vast te leggen en die beschikbaar te stellen aan deelnemende hotels. Aan de hand van deze registratie kunnen de hotels bepalen of zij een gast de toegang weigeren.

Het BOGR heeft ten behoeve van het Waarschuwingsregister BOGR een protocol ontwikkeld. Dit protocol beschrijft de voorwaarden voor opname van individuele personen in het Waarschuwingsregister BOGR en bevat regels voor de gegevensuitwisseling tussen de deelnemende hotels. Het CBP heeft het protocol beoordeeld en concludeert dat de waarborgen in het protocol een juiste uitwerking vormen van de verplichtingen en waarborgen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beroep tegen CBP-besluit
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren beroep instellen bij de rechtbank. De termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, nr. 14033, 1 augustus 2011.

Het besluit en de op het besluit betrekking hebbende stukken liggen vanaf 1 augustus 2011 totdat de beroepstermijn is verstreken ter inzage bij het CBP.

Plaats een reactie