Zware metalen in cosmetica

Japan heeft het initiatief genomen om te komen tot een internationale richtlijn voor eenduidige analysemethoden om de aanwezigheid van zware metalen in cosmetica te screenen en onderzoeken.

Het gaat om analysemethoden op grondstof- en eindproductniveau. Vanuit Nederland heeft de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) laten weten graag mee te denken over dit onderwerp. Ook U kunt uw mening geven over deze internationale richtlijn door plaats te nemen in de normcommissie ‘Cosmetica’.

Toxische stoffen
Zware metalen staan bekend als toxische stoffen en kunnen een risico vormen voor de gezondheid van consumenten. Daarom zijn deze stoffen verboden in cosmetica. In zeer lage concentraties kunnen metalen echter aanwezig zijn in consumentenproducten. Dit komt door onzuiverheden in grondstoffen van cosmetica. Momenteel bestaan er uiteenlopende analysemethoden voor screening- en kwantificatiedoeleinden van zware metalen in cosmetica. Het doel van deze internationale richtlijn (ISO Technical Specification) is om bestaande analysemethoden te inventariseren, onderzoeken en evalueren. Op termijn kan er zo een eenduidige internationale richtlijn ontwikkeld worden.

Uw mening telt
NEN moet voor 7 juni 2011 de Nederlandse stem uitbrengen op het Japanse voorstel. Daarom zoekt NEN organisaties die hun mening willen geven over dit initiatief. Bij deze internationale stemronde kan Nederland het voorstel ondersteunen of tegen stemmen. Als de ontwikkeling van de richtlijn doorgaat, kunnen marktpartijen de Nederlandse belangen uitdragen en via NEN de inhoud van de richtlijn bijsturen.

Meer weten?
Voor meer informatie over de te ontwikkelen richtlijn of deelname aan de normcommissie ‘Cosmetica’ kunt u contact opnemen met Laura Mout, afdeling Landbouw & Levensmiddelen, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.

Plaats een reactie