Zware eisen aan medewerkers Centra Jeugd en Gezin

Er moeten zware eisen gesteld worden aan de medewerkers van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), Dit vindt de Fractie Jeugd van V&VN met andere beroepsverenigingen in de jeugdzorg. Dat stellen zij in een advies aan het ministerie van VWS.

Binnenkort stuurt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten een beleidsbrief aan de Tweede Kamer over de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten.

Nog dit jaar moet in alle gemeenten een CJG open gaan. Veel gemeenten denken te licht over de operatie, zeggen de beroepsverenigingen in de jeugdzorg. Zij vinden dat ieder centrum minimaal moet beschikken over een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een gedragsdeskundige.

In het advies zit een schets voor een beoogde werkwijze voor inschakeling van zorg via de Centra voor Jeugd en Gezin.

Betrokken beroepsverenigingen
Het advies aan het ministerie van VWS is ondertekend door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Fractie Jeugd, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), en de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ).

Plaats een reactie