Zwangerschapspreventieprogramma voor geneesmiddelen

Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze aangeboren afwijkingen kunnen veroorzaken (teratogeen) krijgen een zwangerschapspreventie-programma (ZPP) opgelegd. Het doel van een ZPP is het voorkomen dat een patiënte zwanger wordt tijdens gebruik van deze geneesmiddelen.

Een ZPP helpt de voorschrijver, de patiënt en de apotheker hierbij voorafgaand, tijdens en na de behandeling. De patiënt wordt door middel van extra voorlichting gewezen op de risico’s van het betreffende geneesmiddel en de noodzaak van goede anticonceptie. De apotheek kan op basis van signalen bij de medicatiebewaking voor aflevering van het geneesmiddel extra controles toepassen. Tevens kunnen er beperkingen voor het verstrekken van het geneesmiddel onderdeel zijn van het ZPP.

In Nederland geregistreerde geneesmiddelen met een vastgesteld zwangerschapspreventieprogramma zijn:

– Thalidomide, lenalidomide
– Isotretinoine, acitretin, alitretinoine
– Ambrisentan, bosentan

Plaats een reactie