Zwangerschapsdiscriminatie komt nog vaak voor

Hoewel werkgevers vrouwen niet mogen weigeren voor een baan of mogen benadelen op de werkvloer omdat zij zwanger zijn of jonge kinderen hebben, komt dit nog vaak voor in Nederland. Dit blijkt ook weer uit twee nieuwe uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. In beide zaken oordeelt het College dat de werkgever de vrouwen discrimineerde vanwege hun zwangerschap.

Voortijdig contract beëindigd
Een vrouw was gedetacheerd bij de gemeente Amsterdam. Na afloop van die detachering werd zij opnieuw bij de gemeente gedetacheerd in een zwaardere functie. Vlak na die detachering vertelde de vrouw haar leidinggevende dat ze zwanger was. Haar leidinggevende besloot toen dat de vrouw het zwaardere werk niet mocht verrichten en dat zij het lichtere werk van de eerste detachering moest uitvoeren. De leidinggevende stond de vrouw niet toe om na afloop van het zwangerschaps- en bevallingsverlof terug te keren naar de gemeente, hoewel dit was afgesproken. De Gemeente Amsterdam kon niet bewijzen dat zij de vrouw niet discrimineerde. Het College oordeelde daarom dat de Gemeente Amsterdam de vrouw vanwege haar zwangerschap discrimineerde.

[quote_box_center]Wat is zwangerschapsdiscriminatie?
Zwangerschapsdiscriminatie is een vrouw nadelig behandelen bij sollicitatie of in het werk vanwege haar zwangerschap, jong moederschap of kinderwens. Andere veelvoorkomende vormen van discriminatie van vrouwen op de werkvloer zijn ongelijk loon en weinig doorstroming naar hogere positie.[/quote_box_center]

Geen verlenging door zwangerschap
Een vrouw werkte als teamlid bij G4S Aviation Security B.V., een beveiligingsbedrijf. Vanwege zwangerschapsklachten kon de vrouw haar eigen functie tijdelijk niet uitoefenen. Het beveiligingsbedrijf besloot het contract van de vrouw niet te verlengen. Volgens de vrouw was haar zwangerschap de reden dat haar contract niet werd verlengd maar het bedrijf kon niet onderbouwen dat dit niet het geval was. Daarom oordeelde het College dat het beveiligingsbedrijf de vrouw discrimineerde vanwege haar zwangerschap.

Bekijk de video (15 sec.): Hoe denk jij dat dit verder gaat?

Records aantal meldingen zwangerschapsdiscriminatie
Vorige week deed het College voor de Rechten van de Mens een landelijke oproep om zwangerschapsdiscriminatie te melden. Aan deze oproep hebben vrouwen massaal gehoor gegeven. In de eerste tien dagen van de campagne deden maar liefst 500 vrouwen melding bij het College, een recordaantal.

1 gedachte over “Zwangerschapsdiscriminatie komt nog vaak voor”

  1. Naar aanleiding van het onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie informeert het College zowel werkgevers als werknemers over hun rechten en plichten door bijeenkomsten, gesprekken en publiciteit. Voorafgaand aan het laatste onderzoek over zwangerschapsdiscriminatie heeft het College campagne gevoerd om aandacht te vragen voor zwangerschapsdiscriminatie en vrouwen op te roepen om discriminatie te melden. Deze oproep kreeg veel gehoor .

    Beantwoorden

Plaats een reactie