Zwangere vrouwen aan het woord in nieuw cliëntenpanel

Zwangere en pas bevallen vrouwen kunnen straks hun stem laten horen over de verloskundige zorg. De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en het NIVEL lanceerden woensdag 14 september 2011 het Nederlands Panel Zwangeren.

In Nederland bevallen ruim 180.000 vrouwen per jaar en wordt jaarlijks zo’n 470 miljoen euro uitgegeven voor verloskundige zorg en kraamzorg. In 2009 gaf de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte de overheid en zorgverleners het advies moeder en kind centraal te stellen in de zorg en (beter) naar hun wensen en zorgbehoeftes te luisteren. Maar tot op heden bestond er geen onderzoeksplatform dat de wensen en behoeften van deze groep op een systematische wijze peilt. Tijdens een feestelijke plechtigheid in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ vanwege het 150-jarig bestaan van de verloskundeopleiding in Amsterdam, lanceerden AVAG en het NIVEL daarom gisteren het Nederlands Panel Zwangeren (NPZ). Zwangere en pas bevallen vrouwen kunnen straks hun mening geven over inhoud, organisatie en kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland.

Onderzoeksinfrastructuur
De voorbereidingen voor het panel zijn in gang gezet. Projectleider dr. Evelien Spelten licht de voordelen van het panel toe: “Met dit panel beschikken beleidsmakers en onderzoekers over een infrastructuur om de ervaringen van zwangere vrouwen met de verloskundige zorg in Nederland te meten. Door op verschillende momenten dezelfde vragen te stellen, zijn ontwikkelingen in de tijd in kaart te brengen. Daarnaast biedt een panel de mogelijkheid snel in te spelen op actuele vragen.”

Duizend zwangere vrouwen
Het panel gaat bestaan uit duizend zwangere of net bevallen vrouwen die drie keer een vragenlijst invullen. De deelnemers worden geworven bij verloskundigen en gynaecologen. In het panel zal een breed scala aan thema’s aan bod komen die inzicht geven in de wensen van cliënten over het verloop van de verloskundige zorg. Per peiling zal telkens een beperkt aantal thema’s centraal staan. In de eerste vragenlijst, vroeg in de zwangerschap, ligt de nadruk op wensen en verwachtingen over de zorg, terwijl in de tweede vragenlijst, laat in de zwangerschap, vooral vragen gesteld worden over behoeftes en praktische regelingen rond de bevalling. In de vragenlijst na de bevalling zal worden gevraagd naar ervaringen met de zorg en de zorgverleners.

Winnaar prijsvraag
Ter gelegenheid van de lancering hebben AVAG en NIVEL verloskundige zorgverleners uitgenodigd eigen onderzoeksvragen te formuleren die aan het allereerste panel zullen worden voorgelegd. De Verloskundige Stadspraktijk Groningen is winnaar geworden met een reeks onderzoeksvragen naar de meerwaarde van één aanspreekpunt voor de zorg van de verloskundige en de gynaecoloog.

Financiering
De voorbereidingen voor het Nederlands Panel Zwangeren worden gefinancierd door het NIVEL en de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen. Om het panel structureel te kunnen voortzetten, wordt nog gezocht naar aanvullende financiering. Het NPZ wordt gesteund door: de NPCF, de Consumentenbond, NVOG, KNOV, het Ouderschap, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Academie Verloskunde Maastricht en de Verloskunde Academie Rotterdam.

Plaats een reactie