Zorgwoning.nl brengt complete woonaanbod voor senioren samen

Na alle websites voor woningzoekenden is er nu ook een website waarop ouderen een passende zorg- en seniorenwoning met thuiszorg kunnen vinden. Op www.zorgwoning.nl vinden ze alle beschikbare aanleun- of ouderenwoningen, serviceflats of vrije plaatsen in verzorgings- en verpleegtehuizen van alle Nederlandse zorg- en woningaanbieders.

Doel van de website is vraag en aanbod van zorgwoningen beter op elkaar te laten aansluiten. Vooral omdat de vraag de komende jaren het aanbod zal overtreffen. Uit onderzoek van ouderenbond ANBO en het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er momenteel een tekort is van 85.000 geschikte ouderenwoningen. De vraag naar dit type woningen groeit met 40.000 per jaar.

“Het grote probleem is dat het aanbod op dit moment niet helder en transparant is. Andere websites zijn voor ouderen niet zo geschikt om een passende zorgwoning te vinden. Ook is het niet handig als mensen alle verzorgings- en verpleeghuizen moeten afbellen om te vragen of er een plekje vrij is. Via ons platform worden mensen meteen naar de juiste woning- of zorgaanbieder doorverwezen,” zegt Victor Corbey van Zorgwoning Nederland BV.

Op de nieuwe website kunnen zorgaanbieders, verzorging- en verpleeghuizen, corporaties, vastgoedbeleggers en beheerders van seniorenwoningen gratis hun aanbod plaatsen, bijvoorbeeld via een eigen profielpagina. Bezoekers van Zorgwoning.nl kunnen zoeken naar een zelfstandige woning, zo nodig met thuiszorg, of een onzelfstandige woning. Ze zien waar de woning ligt, welke zorg en service erbij geleverd wordt en wat de huurprijs is. Hoewel de website pas vandaag officieel wordt gelanceerd, staan er al ruim 2000 aangeboden zorgwoningen op en kunnen bezoekers doorklikken naar de websites van alle Nederlandse verpleeg- en verzorgingstehuizen.

In tegenstelling tot andere woningsites bemiddelt Zorgwoning.nl niet bij het huren of verkopen van woningen en vraagt het daar dus ook geen vergoeding voor. De initiatiefnemers Emile Grandjean PC, Bert Jan van Beers en Victor Corbey komen uit de makelaardij en projectontwikkeling van ouderenwoningen en kregen vanuit de markt steeds meer vragen van senioren die geen passende woning konden vinden.

“Door de vergrijzing en door het Rijksbeleid van scheiding van zorg en wonen wordt dit probleem alleen maar groter. In 2040 is 40 procent van de Nederlanders 65 jaar of ouder en zal de vraag naar zorgwoningen exponentieel toenemen,” stelt Corbey.

Zorgwoning.nl wil daarom uitgroeien tot het grootste en meest overzichtelijke platform van woningen, zorg en service. Daarnaast geeft de website informatie over de AWBZ en WMO en wordt uitgelegd hoe mensen een indicatie voor een zorgwoning kunnen aanvragen. Corbey: “De regelgeving verandert zo snel in Nederland. Daarom willen we steeds de meest actuele informatie geven op de website.”

Meer informatie
www.zorgwoning.nl

Wil je meer gezondheidsnieuws ontvangen, dan kun je natuurlijk ook fan worden van de Facebook pagina van de Gezondheidskrant.

Plaats een reactie