Zorgvoorpsyche.nl – Landelijk initiatief voor langdurige en terugkerende psychische klachten

Donderdag 10 maart 2011 is de website www.zorgvoorpsyche.nl gelanceerd. Een site waarop alle kennis bijeen is gebracht over de grilligheid van de meest voorkomende psychische klachten, zoals depressie, angststoornissen en eetstoornissen en psychologische behandelmethoden.

De site richt zich met name op chronische en recidiverende psychische klachten. Per stoornis is informatie over lopend onderzoek en vormen van behandeling gebundeld. Bovendien kunnen bezoekers direct hun vragen hierover stellen aan experts.

Zorgvoorpsyche.nl is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie, prof.dr. C. Bockting) in samenwerking met diverse universiteiten, instellingen en experts op het gebied van psychische stoornissen (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Vrije universiteit, GGZ VU Ingeest Amsterdam, PsyQ Rotterdam, Accare Smilde en de Depressiestichting).

Informatiebron
De nadruk ligt bij deze website op informatievoorziening over wat er aan ‘de aard van het beestje’ te doen is met zelftests en psychologische behandelmethoden. Veel psychische aandoeningen blijven steeds terugkomen of zijn chronisch. De website is bedoeld voor mensen die deze psychische klachten hebben. Daarnaast is de website een informatiebron voor therapeuten en onderzoekers over de nieuwste ontwikkelingen in de praktijk.

De informatie op de site is afkomstig van universiteiten en geestelijke gezondheidszorginstellingen. Zorgvoorpsyche.nl is een onafhankelijke website die niet gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie.

Angststoornissen en depressie zijn samen de meest voorkomende psychische aandoeningen en bepalen samen de grootste ziektelast van alle ziekten. De website zorgvoorpsyche.nl bevat informatie over deze meest voorkomende psychische aandoeningen, nieuwe ontwikkelingen in psychologische behandelingen en terugval preventie. De nadruk ligt op informatievoorziening over psychische klachten die chronisch of recidiverend zijn, namelijk angststoornissen (waaronder de gegeneraliseerde angststoornis, de paniekstoornis e.d.), eetstoornissen, depressie, recidiverende depressies en chronische depressie.

Plaats een reactie