Zorgverzekeraars moeten zorgplicht beter invullen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars hun zorgplicht bij de inkoop van zorg beter moeten invullen. De verzekeraars hebben wel stappen gemaakt. Zo kopen ze steeds professioneler zorg in, maar ze hebben daarbij vaak nog onvoldoende voor ogen wat zij goede, tijdige en bereikbare zorg voor hun verzekerden vinden. Hierdoor kunnen ze bij problemen onvoldoende sturen en is het voor verzekerden niet altijd duidelijk wat zij van hun verzekeraar mogen verwachten. Ook ziet de NZa een actievere rol voor de verzekeraars bij het transparant maken van kwaliteit. Dit staat in het thematisch onderzoek naar de naleving van de zorgplicht bij en door zorginkoop van de NZa.

Volgens de Zorgverzekeringswet hebben zorgverzekeraars een zorgplicht. Ze zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun verzekerden de (kosten van) zorg en zorgbemiddeling (vergoed) krijgen. De inkoop van zorg is voor zorgverzekeraars een belangrijk middel om aan deze zorgplicht te voldoen. Op deze manier kunnen zij hun verzekerden voldoende, bereikbare en kwalitatief goede zorg garanderen. Maar een scherpe definitie van wat kwalitatief goede zorg is ontbreekt. In de afgelopen jaren hebben de verzekeraars het inkopen van zorg geprofessionaliseerd. De NZa vindt dat zij ook in marktkennis moeten investeren.

Ze zouden moeten bepalen wat zij voldoende gecontracteerde zorg voor hun verzekerden vinden en definiëren wat zij onder bereikbare en tijdige zorg verstaan. Hierdoor kunnen ze sneller en beter inspelen op eventuele continuïteitsproblemen, bijvoorbeeld als een zorgaanbieder failliet dreigt te gaan. Daarnaast kan een zorgverzekeraar dan duidelijk maken wat verzekerden mogen verwachten. Om de zorgverzekeraars te helpen bij de verdere invulling van de zorgplicht, komt de NZa binnenkort met een toezichtskader. Hierin geeft de NZa aan wat zij onder de zorgplicht verstaat.

Uit het onderzoek naar de zorgplicht komt naar voren dat de verzekeraars steeds vaker kwaliteitsindicatoren gebruiken bij het maken van afspraken met aanbieders over de kwaliteit van zorg. De NZa vindt dit een goede ontwikkeling maar vindt dat de zorgverzekeraars nog een stapje verder moeten gaan. Transparantie van de kwaliteit van de zorg is belangrijk voor zorgaanbieders, verzekeraars én consumenten. Het stelt de consument in staat met zijn vraag de markt te sturen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat een aantal zorgverzekeraars de zorgplicht als een stimulans ziet om selectief te contracteren. De NZa vindt dit positief, want (de dreiging van) selectief inkopen kan zorgaanbieders stimuleren om hun kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid te verhogen. Selectief inkopen is dus in het belang van de consument. Die ervaart een beperktere keuze uit zorgaanbieders echter nog vaak als negatief. De NZa roept consumenten- en patiëntenorganisaties dan ook op om de consument bewust te maken van de voordelen van selectief inkopen.

Plaats een reactie