Zorgverzekeraars staan voor continuïteit farmaceutische zorg

Verzekerden hebben recht op goede farmaceutische zorg. Daar zijn zorgverzekeraars op aanspreekbaar. Maar dat betekent niet dat zorgverzekeraars tegen elke prijs alle apotheken moeten contracteren. Zorgverzekeraars staan voor continuïteit van de farmaceutische zorg.

Als zou blijken dat de zorg ergens niet kan worden gegarandeerd, is het aan de afzonderlijke zorgverzekeraars om met de betrokken partijen te kijken naar oplossingen. Dat is de kern van de reactie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op een brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) over knelpunten in de apothekersbranche.

Zorgverzekeraars hebben onlangs in een bestuurlijk overleg met de KNMP aangegeven dat ze bereid zijn om in brancheverband te bezien of en zo ja hoe aan de genoemde knelpunten zou kunnen worden tegemoet gekomen. Tegelijkertijd wijzen ze erop dat de inhoud en vormgeving van de contractering een zaak is van de individuele zorgverzekeraars. In het bestuurlijk overleg is ook aangegeven dat van ‘gezamenlijk af te spreken randvoorwaarden’ geen sprake kan zijn: de contractering is de verantwoordelijkheid van de individuele contractpartijen.

Een deel van de oorzaak van de problemen zoeken de apothekers in het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Met dat beleid zijn de zorgverzekeraars in staat gebleken de kosten van de farmaceutische zorg beheersbaar te krijgen; op jaarbasis wordt circa 600 miljoen euro aan premiegeld bespaard zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Zorgverzekeraars willen goede zorg inkopen, maar ze hebben ook de maatschappelijke opdracht te waarborgen dat het premiegeld van hun verzekerden doelmatig wordt besteed. Zorgverzekeraars stellen het belang van hun verzekerden voorop, ook in de onderhandelingen met apotheken. Het gaat uiteindelijk om goede én betaalbare farmaceutische zorg.

Plaats een reactie