Zorgverzekeraars schaden vertrouwensrelatie patiënt en zorgverleners in de mondzorg

Zorgverzekeraars beschadigen het vertrouwen tussen patiënten en hun tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus door onnodige stemmingmakerij over de nieuwe tarieven van deze zorgverleners. Dit stelt de SMK, de Samenwerkende Mondzorgkoepels waarin alle beroepsgroepen in de mondzorg zijn vertegenwoordigd.

Op 1 januari 2012 is door de minister van VWS een experiment gestart met vrije prijzen voor de mondzorg. Bijvoorbeeld zorgverzekeraar VGZ brengt al twee dagen na de start van het experiment een tendentieuze berichtgeving over de stijging van tarieven naar buiten. Hiermee wordt onnodig onrust veroorzaakt en bovendien het zojuist gestarte experiment doorkruist.

De SMK vindt dit onbehoorlijk en heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om een reactie op deze gang van zaken. De NZa houdt toezicht op goed verloop van het experiment. De SMK vermoedt bovendien dat VGZ op deze manier de aandacht wil afleiden van de premie- verhogingen en beperking van de vergoeding die de verzekeraar zelf doorvoert in 2012.

Ook een meldactie van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie bevat een aantal suggestieve vragen die onnodig de relatie tussen patiënten en zorgverleners ter discussie stellen.

Oude en nieuwe tarieven
De nieuwe tarieven van mondzorgverleners zijn voor patiënten beschikbaar via prijslijsten. De prijzen voor de behandelingen (prestaties) zijn standaardprijzen. Indien nodig zal de zorgverlener hiervan in overleg kunnen afwijken, bijvoorbeeld als een behandeling minder complex is, of juist wel en bijvoorbeeld meer tijd vraagt. De patiënt zal hier altijd vooraf over worden geïnformeerd.

Oude en nieuwe prijzen kunnen bovendien niet zomaar worden vergeleken: verrichtingen die vroeger apart in rekening werden gebracht, worden nu samengevoegd tot één nieuwe verrichting en dus ook een nieuwe prijs. De behandelaar kan de patiënt precies uitleggen hoe dat zit.

De SMK verwacht dat de zorgverleners even aankijken hoe de prijzen zich ontwikkelen en dat er binnen enkele maanden een uitgebalanceerd prijsniveau zal ontstaan. De SMK verwacht niet dat patiënten vanwege prijzen van zorgverlener zullen veranderen.

Plaats een reactie