“Zorgverzekeraars pakken nieuwe rol als zorginkoper in de farmacie nog niet goed op”

0
528

Zorgverzekeraars kopen de nieuwe farmaceutische zorgprestaties nog maar mondjesmaat in. Het is in het belang van de patiënt dat zorgverzekeraars hun nieuwe rol als inkoper van farmaceutisch zorg beter oppakken. Dat zegt KNMP voorzitter Jan Smits in zijn nieuwjaarsboodschap.

Webcast van de nieuwjaarsboodschap van KNMP voorzitter Jan Smits

Vanaf 1 januari 2012 bestaan er geen NZa tarieven meer voor de extramurale farmaceutische zorg. De overheid heeft een nieuw systeem van vrije prijzen en nieuwe prestaties in de farmacie geïntroduceerd. Zorgverzekeraars moeten met openbaar apothekers afspraken maken over de prijs van geneesmiddelen en over de honorering van farmaceutische zorgprestaties. De winst van het nieuw systeem is dat de patiënt nog betere begeleiding krijgt bij zijn medicijngebruik en dat de apotheker gehonoreerd wordt voor het leveren van farmaceutische zorg.

Het gaat om een ingrijpende systeemwijziging die grote inspanning van alle betrokkenen vergt. Apothekers hebben de afgelopen jaren geïnnoveerd en fors geïnvesteerd in het leveren van hoogwaardige farmaceutische zorg. Dit zien zij echter niet terug in de contractering door zorgverzekeraars. Die kopen de nieuwe farmaceutische zorgprestaties maar mondjesmaat in. Ook kwam de contractering pas heel laat in 2011 op gang. Apothekers zijn dan ook teleurgesteld over de opstelling van zorgverzekeraars tot dusver.

Jan Smits: “Ik zie grote afwezigheid van de zorgverzekeraars bij de grote veranderingen die in de farmacie plaatsvinden. Zij pakken hun nieuwe rol als zorginkoper in de farmacie nog niet goed op. Dat moet echt veranderen.”

Smits nodigt alle zorgverzekeraars van Nederland uit om met de KNMP aan tafel te gaan om het contracteerproces beter te laten verlopen.