Zorgverzekeraars ondersteunen klinische registraties DICA

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) steunt de komende drie jaar het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) in de ontwikkeling van tien klinische registraties. ZN stelt namens de zorgverzekeraars middelen beschikbaar om klinische registraties verder te ontwikkelen voor onder andere slokdarm-, maag-, borst- en longkanker en nieuwe registraties op te zetten.

Met behulp van klinische registraties legt een medisch specialist het verloop van een chirurgische ingreep vast. De specialist kan de effectiviteit van zijn behandelingen vergelijken met collega’s. De vergelijkingen leveren betrouwbare informatie op die kwaliteit en doelmatigheid van zorg kan verbeteren.

De registratie van de kwaliteit van kankerbehandelingen leidt tot aantoonbare verbeteringen in de zorg voor kankerpatiënten. Dat concludeert DICA in zijn jaarrapport 2011. Vooral in de behandeling van darmkanker, waarbij sinds 2009 geregistreerd wordt, zijn verbeteringen te zien. Zo is de kans op ernstige complicaties na een operatie met 14 procent afgenomen. Ook is de kans op sterfte na een darmoperatie gedaald van 3,9 naar 3,0 procent. Dat zijn bijna 80 patiënten per jaar. Daarnaast liggen mensen korter in het ziekenhuis en vinden er minder heroperaties plaats.

Klinische registraties DICA
De klinische registraties van DICA verzamelen gegevens over bijvoorbeeld wachttijden, het naleven van richtlijnen, de duur van een ziekenhuisopname en het aantal sterfgevallen na een operatie. Uniek aan het systeem is de wekelijkse online terugkoppeling met een landelijke benchmark. Zo kunnen behandelaars hun resultaten vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Zo weten zij direct op welke punten zij hun zorg moeten verbeteren. Daarnaast houdt het systeem rekening met de ‘zorgzwaarte’: sommige ziekenhuizen behandelen nu eenmaal ingewikkelder patiënten, waardoor zij in absolute zin misschien minder goed scoren maar niet noodzakelijkerwijs slechter zijn. Deze correctie zorgt voor een betrouwbare vergelijking van de gegevens.

Samenwerking DICA en ZN
Zorgverzekeraars Nederland voert namens de zorgverzekeraars een kwaliteitsprogramma uit dat de beschikbaarheid van betrouwbare en eenduidige kwaliteitsgegevens in de zorg bevordert. De zorgverzekeraars willen met het programma de kwaliteit van de zorg transparant maken voor hun verzekerden. Het toonaangevende werk van DICA op het gebied van klinische registraties maakt de zorg transparant en maakt de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg aantoonbaar beter. ZN financiert tot 2015 de ontwikkeling van tien klinische registraties. Na 2015 is het de bedoeling dat de klinische registratie integraal onderdeel is van de geleverde zorg, waardoor aparte financiering niet meer nodig is.

DICA werkt samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK).

Plaats een reactie