Zorgverzekeraars bezorgd om tariefstijging tandartsen

Zorgverzekeraars maken zich zorgen om de tariefstijgingen van de tandartsen. Uit eerste signalen blijkt dat de gemiddelde tandartstarieven in 2012 aanzienlijk stijgen. Zorgverzekeraars vinden dat mondzorg voor kinderen uit de basisverzekering breed beschikbaar moet blijven zonder bijbetaling. Zij zetten alles op alles om excessieve tariefsverhogingen te signaleren en te voorkomen. Consumenten en premiebetalers mogen niet de dupe worden van een experiment met vrije prijzen.

Per 1 januari 2012 heeft de overheid vrije prijzen ingevoerd in de mondzorg. Dat betekent dat tandartsen nu zelf hun tarieven kunnen bepalen. Eerder voorspelden verschillende mondzorgkoepels dat de tarieven niet zo hard zouden stijgen. Volgens eerste signalen is dit echter wel het geval. Zorgverzekeraars vinden dit zorgwekkend omdat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de mondzorg daarmee in het geding is. De consument is de dupe van de kostenstijgingen.

Jeugdmondzorg
Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. De overheid heeft bepaald dat zorgverzekeraars voor deze groep 100 procent van het marktconforme tarief moeten vergoeden. De tarieven van de tandartsen komen daar nu zo ver bovenuit, dat voor de jeugdmondzorg in sommige gevallen toch bijbetaald zal moeten worden. Zorgverzekeraars raden consumenten aan van tevoren goed te informeren naar de hoogte van de tarieven van hun tandarts.

ZN-directeur Pieter Hasekamp: “De tariefstijging is een zorgwekkende ontwikkeling. Wij zien geen enkele aanleiding voor fors hogere tarieven. We moeten afwachten of de tariefstijgingen werkelijk doorzetten. Zorgverzekeraars doen er alles aan om in overleg met de tandartsen de tarieven acceptabel te houden.”

Geen effectieve marktwerking
Al in mei 2011 hebben de zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties aan de minister van VWS laten weten dat niet wordt voldaan aan de randvoorwaarden om van de vrije prijzen in de mondzorg een succes te maken. Zij hebben dan ook gepleit voor uitstel van het experiment. Wil een markt effectief zijn en dus tot een optimale prijs/prestatie-verhouding leiden, dan is voldoende zorgaanbod en inzicht in prijs en kwaliteit noodzakelijk.

ZN-onderzoek naar tariefontwikkeling
De eerste signalen over forse prijsstijgingen zijn voor ZN aanleiding om namens de zorgverzekeraars onderzoek te laten doen naar de tariefontwikkeling. De resultaten hiervan zijn naar verwachting in februari bekend. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Consumentenbond hebben een meldpunt ingesteld voor tariefstijgingen bij tandartsen.

Plaats een reactie