Zorgverzekeraar CZ stuurt aan op mislukken experiment met vrije prijzen in de mondzorg

Zorgverzekeraar CZ stuurt aan op mislukken van het experiment met vrije prijsvorming in de mondzorg. Dit stelt de SMK in een brief aan de zorgverzekeraar. Aanleiding zijn uitspraken in het Radio 1 journaal op donderdag 12 januari 2012. De SMK staat voor Samenwerkende Mondzorgkoepels, waarin alle beroepsgroepen in de mondzorg zijn vertegenwoordigd.

De woordvoerder van CZ stelde dat tandartsen niet tot nauwelijks zaken wilden doen met CZ en later nogmaals dat tandartsen niet willen onderhandelen met CZ over de door hen aangeboden prijzen. Tevens stelde zij dat CZ aan het eind van het vorig jaar een marktconforme vergoeding had vastgesteld, gebaseerd op alle informatie die bij CZ voorhanden was.

De SMK stelt dat alle geponeerde stellingen feitelijk onjuist zijn en dat CZ zich onbehoorlijk gedraagt.

Uit de brief aan CZ:

“De stelling dat tandartsen niet willen contracteren met CZ is dus in ieder geval voor de instellingen jeugdtandverzorging en de daarbij aangesloten andere praktijken, volstrekt uit de lucht gegrepen. Het tegendeel is waar. Het kost zorgaanbieders veel moeite om in contact te treden met CZ over de contractering. Helaas moet nu worden geconstateerd dat binnen CZ het te voeren beleid, zelfs twee weken na de start van het experiment, nog steeds niet is uitgekristalliseerd. Om dan vervolgens de tandartsen te betichten dat zij geen contracten willen aangaan, is dan zelfs onbehoorlijk.

Dat deze gang van zaken zich voordoet ten opzichte van de Instellingen voor jeugdtandverzorging is des te schrijnender, omdat deze instellingen juist en vooral de sociaal zwakste kinderen uit de samenleving behandelen.”

Plaats een reactie