Zorgthermometer ‘Verzekerden in beweging’

In de geheel vernieuwde Zorgthermometer publiceert Vektis het exacte cijfer van mensen die in 2011 van zorgverzekeraar wisselden. Het aantal overstappers steeg van 3,9% in 2010 tot 5,5% in 2011. Dit betekent dat ruim 900.000 mensen zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Dit jaar is sprake van een trendbreuk en is voor het eerst in jaren een opvallende stijging zichtbaar. Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel stapte begin 2006 bijna 20% van de verzekerden over, maar in de jaren daarna schommelde het percentage overstappers rond de 4%.

Er zijn mogelijk verschillende redenen waarom verzekerden zijn gewisseld van zorgverzekeraar. De nominale premie voor de basisverzekering is in 2011 met ruim 100 euro (10%) gestegen. Zowel in de nominale premie van de basisverzekering als in de premie van de aanvullende verzekeringen bestaan grote premieverschillen. De aanvullende verzekeringen verschillen niet alleen in prijs maar ook in dekking. Daarnaast is er ook een toename van het aantal internetpolissen.

Verzekerden tussen de 18 en 45 jaar stappen het meest over: Het percentage overstappers ligt in deze leeftijdsgroep op 7,6%. Opvallend is dat meer verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico (van € 100,- tot € 500,-), bovenop het in 2011 verplichte eigen risico van € 170,-. Het aantal mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen van 4,6% in 2010 tot 5,9% in 2011. Dit is een toename van ruim 200.000 verzekerden. Van deze groep kiest bijna de helft voor een vrijwillig eigen risico van € 500,-. Daarna wordt het meest gekozen voor een eigen risico van € 100,-.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen het aantal aanvullend verzekerden telkens afnam, zijn in 2011 evenveel personen aanvullend verzekerd als in 2010, namelijk 89%. Van deze groep kiest bijna 30% van de volwassenen voor een aanvullend pakket zonder tandartsvergoeding.

Ook volgend jaar rond deze tijd publiceert Vektis opnieuw het exacte cijfer rondom verzekerden mobiliteit.

Plaats een reactie