Zorgstandaard COPD uitgebracht voor 350.000 longpatiënten

350.000 mensen in Nederland hebben de chronische longziekte COPD. Voor deze mensen heeft de Long Alliantie Nederland de Zorgstandaard COPD uitgebracht. De Zorgstandaard vormt de “norm” voor goede preventie en zorg bij COPD en is van belang voor patiënten, zorgverleners en zorginkopers. Van de Zorgstandaard COPD is ook een patiëntenversie uitgebracht. Inhoudelijk zijn de Zorgstandaard COPD en de patiëntenversie identiek.

Het voornaamste doel van de zorgstandaard is het bevorderen van goede zorg bij COPD. De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een COPD behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van ketenzorg door zorgverzekeraars.

De Zorgstandaard COPD moet er aan bijdragen dat ook in de toekomst de zorg voor mensen met COPD op een goede manier wordt uitgevoerd. Dit vergt bijzondere aandacht omdat een zeer sterke stijging wordt verwacht van het aantal mensen met COPD. Nederland telt momenteel circa 350.000 mensen met COPD, naar verwachting stijgt dit aantal de komende tien jaar naar ruim 500.000 mensen. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 6.000 COPD patiënten. Deze ontwikkeling moet worden omgebogen, vindt de Long Alliantie Nederland.

Vernieuwing
De Zorgstandaard COPD biedt vernieuwing op het gebied van COPD, doordat inhoud en organisatie van de zorg aan elkaar zijn gekoppeld. Ook wordt een nieuwe indeling gehanteerd voor het bepalen van de ziektelast van de patiënt. Ziektelast (in lichte, matige en ernstig vorm) wordt bepaald aan de hand van de integrale gezondheidstoestand, waarbij wordt gekeken naar de stoornis, klachten, beperkingen en kwaliteit van leven van de patiënt. De traditionele indeling berust op de longfunctiemeting, maar de longfunctie zegt echter onvoldoende over de ziektelast van de patiënt en de prognose van zijn ziekte. Nieuw is verder dat aan de Zorgstandaard COPD nu ook de kwaliteitsindicatoren zijn toegevoegd, waardoor de kwaliteit van de zorg meetbaar is gemaakt. Onder meer de Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt gebruik van de kwaliteitsindicatoren uit de Zorgstandaard COPD voor de verantwoording over de integraal bekostigde COPD zorg.

Zorgstandaarden spelen een voorname rol in het chronisch ziekenbeleid in Nederland. Doel is het bereiken van gezondheidswinst, goede kwaliteit van leven en hogere participatie. De Zorgstandaard COPD is, als eerste zorgstandaard, opgebouwd conform het eindrapport “Zorgstandaarden in Model” van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Met de volgende stap, het definiëren van kwaliteitsindicatoren om de goede implementatie van de Zorgstandaard COPD toetsbaar te maken, is reeds begonnen.

De Long Alliantie Nederland is de federatieve vereniging in Nederland op het gebied van chronische longziekten. De 31 leden van de Long Alliantie Nederland zijn patiëntenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen, bedrijven, fondsen en andere organisaties die zich richten op de preventie en zorg bij chronische longziekten.

Downloaden
De Zorgstandaard COPD
De Zorgstandaard COPD patiëntenversie

Plaats een reactie