Zorgsparen bij Menzis

0
899

Zorgverzekeraar Menzis introduceert donderdag 6 oktober 2011 een zorgspaarproduct dat ze komend voorjaar op de markt brengt, in samenwerking met AEGON Nederland. De bestuursvoorzitters Roger van Boxtel (Menzis) en Marco Keim (AEGON Nederland) presenteren de samenwerking. Zorgsparen biedt mensen meer regie om later zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Het spaarproduct wordt de komende maanden met klanten verfijnd in een speciale community.

Zorgsparen is het sparen van geld, dat aangewend kan worden om zo lang mogelijk zelf de regie te houden over wonen, zorg en welzijn. Met een spaarrekening die op termijn meer maatwerk levert in zorg of welzijn dankzij persoonlijk zorg(inkoop)advies, een aantrekkelijke rente en inkoopvoordeel op zorgproducten.

Toekomst
“Toegang tot en kwaliteit van zorg op de lange termijn worden steeds minder vanzelfsprekend – kijk maar naar de Rijksbegroting”, licht Roger van Boxtel toe. “Steeds meer mensen denken na over de zorg die ze in de toekomst verwachten nodig te hebben, en willen daarin meer regie. Dat blijkt uit onderzoek dat we deden. Met Zorgsparen helpen we mensen langer zelfstandig te wonen en eigen keuzes te maken over gewenste zorg en de daarvoor benodigde financiële middelen.”

Zekerheid
Bestuursvoorzitter Marco Keim van AEGON vindt het belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van hun financiële toekomst. “AEGON wil klanten helpen met een financieel gezonde toekomst. Zorgsparen past naadloos in deze visie. Het is een spaarproduct voor nu en later”, aldus Keim. “Net als in de pensioenmarkt zie je in de zorgmarkt de tendens dat mensen steeds meer zelf verantwoordelijk worden. Uit onderzoek blijkt dat ze bereid zijn om daarvoor ook geld opzij te zetten. Met de expertise van Menzis in advies op maat en per levensfase, en in zorginkoop, kunnen we in die behoefte voorzien.”

Community
Geïnteresseerden kunnen op www.menzis.nl/zorgsparen intekenen op het product en in de speciale cocreatie-omgeving meepraten over de verdere uitwerking ervan. Op dit moment praten al meer dan 5.000 klanten van Menzis mee over onder meer product- en beleidsontwikkeling. Uit de mensen die meepraten in de cocreatie-omgeving en uit degenen die zich intekenen als geïnteresseerden willen Menzis en AEGON een speciale community laten ontstaan. Daar kunnen zorgspaarders ervaringen delen en elkaar van dienst zijn met bijvoorbeeld advies en lotgenotencontact.