Zorgsector kan personeel behouden met meer scholing

Scholing blijkt een belangrijke arbeidsvoorwaarde, die ervoor zorgt dat werknemers in de zorg werkzaam blijven. Acht op de tien werknemers geven aan scholing een belangrijke arbeidsvoorwaarde te vinden. Het vak kan professioneler worden uitgeoefend en het zorgt voor meer plezier in het werk.

Zeven op de tien jonge werknemers geven aan dat dit een reden is om bij een werkgever te blijven. Dit blijkt uit de zorgbarometer van Abvakabo FNV van december 2010 naar de waardering en het gebruik van scholingsmogelijkheden in de zorg.

Abvakabo FNV zal de resultaten meenemen in de cao-onderhandelingen, die de komende maanden starten voor de medewerkers in de Ziekenhuizen, in de Gehandicaptenzorg en in de Geestelijke Gezondheidszorg. Elise Merlijn: ‘De komende jaren zijn er heel veel mensen nodig in de zorg. Opnieuw blijkt dat scholing een ontzettend belangrijke arbeidsvoorwaarde is om medewerkers binnen te krijgen en voor de sector te behouden. Het is ook een duidelijk signaal aan werkgevers om hier niet op te beknibbelen’.

Een greep uit de resultaten:

Gematigde tevredenheid over huidige mogelijkheden tot scholing
– Ondanks de grote behoefte en positieve effecten, geeft slechts één derde van de leden aan tevreden te zijn over de huidige mogelijkheden tot scholing. Eveneens een derde is wel tevreden, een derde is neutraal. Zes op de tien geven aan behoefte te hebben aan meer scholing.

Scholing voor bijna helft werknemers reden om bij werkgever te blijven
– Dit geldt in nog grotere mate voor jongeren. Van de werknemers onder de 35 jaar geven maar liefst zeven op de tien aan dat dit een reden is om bij een werkgever te blijven. Onder werknemers van 55 jaar en ouder neemt dit af tot 34%.
– Slechts 5% geeft aan dat meer scholing overbodig is. Dit percentage is het hoogst onder werknemers van 55 jaar en ouder (12%).

Acht op de tien steunen individueel budget voor functiegerichte en vrijwillige scholing
– Eveneens is 85% van mening dat het goed is dat in de cao is vastgelegd dat de werkgever in overleg met de OR een scholingsplan voor het personeel opstelt.
– Vooral jongeren zijn vaker voor een individueel budget voor vrijwillige scholing (onder 35 jaar: 86%, boven 55 jaar: 73%).

Meer scholing heeft legio positieve effecten
– Zo vinden negen op de tien zorgwerknemers dat ze door meer scholing hun vak professioneler kunnen uitoefenen. Volgens acht op de tien zorgt meer scholing voor meer plezier en meer uitdaging.
– Kijkend naar de functiegroepen geven gespecialiseerd verpleegkundigen vaker aan dat meer scholing hun werk uitdagender zou maken (94%), vooral ten opzichte van assisterenden / helpenden (76%). Dit geldt ook voor de stelling dat meer scholing zorgt voor meer plezier in het werk (88% vs. 70%) en dat men met meer scholing zijn of haar vak beter kan uitoefenen (98% vs. 85%).

Over de zorgbarometer
De Abvakabo FNV zorgbarometer is een kwartaal onderzoek binnen de zorgsector. Het onderzoek wordt afgenomen onder een zorgpanel van ruim 2000 werknemers in de verschillende zorgsectoren; ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg.

Plaats een reactie