Zorgpremie weer omhoog in 2015

Voor 2015 gaat er veel veranderen in de zorg, waarvan de consument mede de dupe van gaat worden. Zo zal de zorgpremie volgend jaar weer gaan stijgen.

Geld, bankbiljetten, zorgpremie

Dit jaar daalde de premie van de zorgverzekering nog met gemiddeld 100 euro, dankzij gunstige inkoop van medicijnen door de verzekeraars. Maar voor 2015 staat door een grote hervorming in de zorg weer een stijging van nog onbekende hoogte op de planning.

Een aantal taken uit het AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor langdurige zorg zal vanaf volgend jaar worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en dus voor een groot deel op rekening komen voor de zorgverzekeraar, die dit zal doorberekenen naar de premiebetaler. Zo zal wijkverpleging een van de taken zijn die vanuit het AWBZ worden overgeheveld naar de Zvw.

Deze lastenverhoging voor de Zvw en dus de basisverzekering zal deels op rekening komen van de zorgpremie die in 2015 zal gaan stijgen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) berekende deze week al dat de nominale premie zal gaan stijgen met 144 euro (van 1101 naar 1245 euro). Maar nu heeft Staatssecretaris van Volksgezondheid al laten dat lagere inkomens hiervoor gecompenseerd zullen worden middels een hogere zorgtoeslag.

Om de premie van de zorgverzekering niet te laten exploderen (verhogen met 144 euro) zal in 2015 een zogenoemde “overheidsbijdrage” worden ingevoerd, waardoor de totale verhoging maar zou neerkomen op 20 euro. Deze bijdrage zou vanaf volgend jaar worden ingevoerd en uiteindelijk worden teruggebracht naar nul euro in 2019.

Hoe dan ook zal het onvermijdelijk zijn dat de premies weer omhoog zullen gaan, enerzijds door overheveling van het AWBZ en anderzijds doordat de kosten voor de zorg nog steeds stijgen. De zorgvergelijker zal vanaf komende november weer de nieuwe premies communiceren en met elkaar vergelijken. Tijdens Prinsjesdag 2014 zal de definitieve wijzigingen voor het basispakket bekend worden gemaakt en alle premies van de verzekeraars moeten uiterlijk 19 november openbaar zijn gemaakt.

Plaats een reactie