Zorgplannen leggen kosten onevenredig bij werkgevers

Werkgevers en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid voorzien een kostenexplosie als de plannen van het kabinet doorgaan om de vergoeding van de langdurige zorg te reorganiseren. Het idee is om deze zorg te gaan betalen uit ziektekostenpremies. Werkgevers en werknemers krijgen hierdoor te maken met grote lastenstijgingen.

Werkgevers worden bovendien financieel verantwoordelijk voor uitgaven waar zij niets mee te maken hebben of invloed op hebben. Zij zouden de helft van de uitgaven gaan betalen aan persoonlijke verzorging van bejaarden en aan psychiatrische inrichtingen.

Zorgverzekeraars
Het kabinet hoopt bijna 5 miljard aan uitgaven voor langdurige zorg onder verantwoordelijkheid te brengen van zorgverzekeraars. Het grote probleem zit in het verschil van financiering tussen beide regelingen. De AWBZ kent geen werkgeversbijdrage, de ZVW wel. Door de verschuiving worden werkgevers geconfronteerd met hogere loonkosten van in totaal 1,6 miljard euro, berekende de Stichting van Arbeid. Dat verhoogt de drempel voor het aannemen van personeel. Het zijn kosten die door de vergrijzing gaan oplopen.

Rijksbijdrage
De Stichting van de Arbeid pleit voor een handhaving van de huidige financieringssystematiek voor langdurige zorg. De politieke keuze om verzekeraars verantwoordelijk te maken voor de uitvoering, hoeft niet te betekenen dat de uitgaven worden gefinancierd uit de ZVW. Met een lastendekkende, permanente rijksbijdrage aan verzekeraars zijn er geen gevolgen voor de overheidsfinanciën, de werkgeverslasten en de koopkracht.

Plaats een reactie