Zorgpadenboek: Snellere diagnoses en herstel door zorgpaden

Hoe krijgt de patiënt optimale zorg die ook optimaal georganiseerd en patiëntgericht is? Hoogleraar Public Health, prof. dr. Guus Schrijvers, laat in ‘Het zorgpadenboek’ aan de hand van voorbeelden uit zestien ziekenhuizen zien hoe zorgpaden dat mogelijk maken. Op vrijdag 28 januari wordt het boek gepresenteerd op het congres ‘Zorgpaden in ziekenhuizen’.

Patiënt centraal
Het Zorgpadenboek geeft zestien voorbeelden van goede ziekenhuiszorg waarbij de patiënt centraal staat. Artsen, verpleegkundigen en organisatie-experts beschrijven hoe zij diagnostiek, behandeling en voorlichting zo geregeld hebben dat zij vanuit het belang van de patiënt werken. Dit leidt tot snellere diagnoses en herstel. Zo zorgde de invoering van een zorgpad in het Alkmaar Medisch Centrum ervoor dat mensen met een gebroken heup nu gemiddeld drie dagen korter in het ziekenhuis liggen (van veertien naar elf dagen). De wachttijd voor een liesbreukoperatie in het Canisius Wilhelminaziekenhuis in Nijmegen duurde vroeger meerdere weken. Dankzij de zogeheten ’liesbreukstraat’ wordt de patiënt nu binnen een week geholpen. En in het UMC Utrecht is het mogelijk om in één dag de diagnose te stellen bij kinderen waarvan men vermoedt dat ze een ernstige neurologische aandoening hebben. Dat is niet alleen goedkoper, maar vooral ook prettiger voor de patiënt.

Goede voorbeelden
In het Zorgpadenboek staan voorbeelden van zeer verschillende aandoeningen waaronder: gebroken heup, pijn op de borst, darm- en borstkanker, spataderen, staar en een rughernia. Het gaat zowel om eenvoudige als meer complexe behandelingen. De zorgpaden in het boek omvatten alle terreinen van ziekenhuiszorg: acute en planbare zorg, routine- en zeldzame zorg, in grote en kleine ziekenhuizen en in commerciële en non-profit klinieken. Per zorgpad komt aan de orde voor welke patiëntengroep het is bestemd, wat de verbetering was ten opzichte van de bestaande zorg, hoe de verandering tot stand kwam, hoe de kwaliteit wordt geregistreerd en of er een gemeenschappelijk elektronisch dossier wordt gebruikt. Daarnaast is bij iedere ‘best practice’ beschreven wat het zorgpad opleverde aan extra professionele kwaliteit, veiligheid, overzichtelijkheid en zelfmanagement voor de patiënt, snelheid van diagnostiek en behandeling en doelmatigheid van de patiëntenzorg.

Zorgpaden
Een zorgpad geeft aan wie er idealiter wat op welk moment moet doen. Zo is er een vaste agenda mogelijk en kan de patiënt en zijn familie voortdurend juist geïnformeerd worden. Op deze manier weten zowel de patiënt als de artsen en verpleegkundigen wat zij kunnen verwachten en waar zij aan toe zijn. “Hoewel zorgpaden relatief nieuw zijn in de ziekenhuiszorg, worden de principes waarop zij gebaseerd zijn, al tientallen jaren toegepast in de industrie.” aldus prof. dr. Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health aan het UMC Utrecht. In het boek beschrijft hij de parallel tussen productieprocessen en klantbenaderingen in de industrie en de gestroomlijnde zorg in ziekenhuizen.

Congres
Op vrijdag 28 januari wordt het boek gepresenteerd op het congres ‘Zorgpaden in ziekenhuizen’. Op het congres geeft mede-redacteur Nicolette Huiskes, medisch adviseur bij zorgverzekeraar CZ, een plenaire inleiding over wat de zeventien zorgpaden uit het boek opleveren. Daarnaast geven artsen, verpleegkundigen en organisatie-experts van bijna alle in het boek genoemde voorbeelden in workshops toelichting op hun zorgpad.

Voor meer informatie over het congres: www.unitzorginnovatie.nl.

“Het boek is een leidraad voor wie op een verstandige manier de onnodige kosten en de dreigende personeelstekorten in de zorg wil bestrijden.” Ab Klink, voormalig minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Mensen lijden niet alleen aan hun ziekte maar ook aan inefficiënt georganiseerde zorg. Zorgpaden leveren bovendien de professional tijdwinst op voor de complexere gevallen. Een aanrader voor allen die met hart en ziel in de zorg werken.” Prof. dr. Jan Swinkels, hoogleraar richtlijnontwikkeling in de zorg

“Als ik in een ziekenhuis wordt opgenomen, vraag ik met dit boek in mijn hand of ik wel behandeld word volgens een goed gedefinieerd zorgpad.” Henk Smid, directeur ZonMw

Plaats een reactie