Zorgpaden werken wel, maar…

Zorgpaden verlagen de kans op complicaties tijdens de opname, verbeteren de medische verslaglegging in de dossiers, verkorten de ligduur en verlagen de kosten. Een in november gepubliceerde meta-analyse over effecten van zorgpaden vermeldt deze resultaten op basis van 27 studies onder in totaal 11.398 patiënten.

Uit de studies wordt niet duidelijk of er sprake is van kostenverschuiving, bijvoorbeeld van het ziekenhuis naar de eerste lijn. In zeven vergeleken studies vormde het aanleggen van een zorgpad onderdeel van een grotere zorginnovatie. Er werd bijvoorbeeld tegelijk extra educatie geboden aan patiënten. Niet duidelijk is of deze zogeheten multifaceted interventions meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande praktijk.

In het Zorgpadenboek is deze meta-analyse nog niet meegenomen als literatuurverwijzing. De resultaten ervan bevestigen wel de bevindingen uit het Zorgpadenboek, dat zich baseert op zestien kwalitatieve case studies.

Congresvoorzitter, plenaire spreker en AMC’s richtlijnen hoogleraar Jan Swinkels overhandigde met een grijns de meta-analyse aan ondergetekende tijdens het zorgpadencongres op 28 januari 2011. Ik erkende in hem mijn meerdere met meer uptodate kennis over zorgpaden.

Je vindt als volgt de boeiende meta-analyse: Rotter T. c.s., Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and hospital costs (Reviews), the Cochrane Library 2010, Issue 7. De Power Points van Swinkels evenals die van andere sprekers tref je vanaf maandag 31 januari 2011 aan op www.unitzorginnovatie.nl doorklikken op ‘Gehouden congressen’.

Het Zorgpadenboek is gewoon te koop in de boekhandel. Het bedrijf Thoeris is de uitgever en het kost dertig euro. Nicolette Huiskes is de eerste redacteur en ik de tweede.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie