Zorgpad stervensfase oncologie MCA op internationaal congres

Binnenkort zet de afdeling oncologie van Medisch Centrum Alkmaar zich internationaal op de kaart met het Zorgpad Stervensfase. Arts-assistent Eric Geijteman belicht het zorgpad tijdens het 12e congres van de European Association for Palliative Care (EAPC), dat van 18 tot en met 21 mei 2011 in Lissabon wordt gehouden.

Het MCA heeft in 2010 het zorgpad op de afdeling oncologie ingesteld. Gedurende de implementatie ervan hebben medewerkers van de afdeling hun praktijkervaringen gebundeld. En geconcludeerd dat door de introductie van het Zorgpad Stervensfase de zorg aan stervenden nog beter is gereguleerd. De resultaten en conclusies bleken dermate interessant, dat de betrokken medewerkers zijn uitgenodigd om hierover een presentatie te geven tijdens het EAPC, een internationaal congres voor (zorg-) professionals in de palliatieve zorg.

Met de ontwikkeling van het zorgpad stervensfase voor MCA won Mira Jong, teamleider oncologie, de Pieter van Foreest Implementatieprijs 2010.

Naasten
De afdeling oncologie zet het zorgpad in als hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en zijn naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen. Het zorgpad draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor de stervende patiënt én hun naasten. Het beschrijft een te doorlopen ‘route’ als blijkt dat een patiënt zal sterven: zorgverleners moeten er onder meer op aanvinken welke interventies hebben plaatsgevonden en of alle – met patiënt of familie – te bespreken zaken aan bod zijn gekomen. Het zorgpad maakt het mogelijk volledig en eenduidig te rapporteren, waardoor de zorg overzichtelijk wordt. Ook wordt tegenwoordig een nazorggesprek aangeboden aan nabestaanden.

Engels
Het zorgpad stervensfase is van origine een Engels instrument, dat als leidraad fungeert bij de zorg voor mensen in hun laatste levensfase. Het Integraal Kankercentrum heeft in 2009 als doel gesteld om het Zorgpad Stervensfase door Nederland te verspreiden.

EAPC
Het EAPC is een internationaal congres voor (zorg)professionals in de palliatieve zorg. Het thema is deze keer ‘Palliative Care Reaching Out’. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere ethische aspecten, palliatieve zorg voor jongeren en dementie.

Plaats een reactie