Zorgorganisaties: ‘beschikbaar geld beter benutten’

Maandag 20 juni 2011 overhandigt een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in de zorg het Convenant Gepast Gebruik aan minister Schippers van VWS. Zij tonen hiermee hun ambitie om gepast gebruik van zorg te bevorderen. De deelnemende organisaties achter het convenant zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg gebaat zijn bij een gemeenschappelijke aanpak.

Overhandiging Convenant Gepast Gebruik zorg

De gezondheidszorg in Nederland is goed. Toch krijgen veel mensen niet precies de zorg die zij nodig hebben of komt de zorg niet goed terecht. Patiënten melden nog te vaak dat zij onnodig zijn doorverwezen. Ook worden onnodig dure medicijnen verstrekt en krijgen sommige innovaties nauwelijks een kans, terwijl andere al gebruikt worden voordat ze zich hebben bewezen. In al deze gevallen is sprake van ongepast gebruik van zorg.

De uitgaven in de collectieve gezondheidszorg stijgen sneller dan onze welvaart. De samenleving kan het zich niet veroorloven om het beschikbare geld in de zorg ondoelmatig te besteden. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), DBC-Onderhoud, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Regieraad Kwaliteit van Zorg, Zorgonderzoek Nederland (ZONMw) en het College voor zorgverzekeringen (CVZ) hebben daarom de handen ineengeslagen om ongepast gebruik zichtbaar te maken én tegen te gaan.

Convenant Gepast Gebruik
In het Convenant Gepast Gebruik beschrijven de deelnemende organisaties dat het bevorderen van gepast gebruik vraagt om een gezamenlijke en gerichte aanpak. De organisaties achter het convenant zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg gebaat zijn bij een gemeenschappelijke aanpak. Daarom hebben zij de afgelopen maanden gezamenlijk voorbeelden van ongepast gebruik in beeld gebracht én geanalyseerd wat er voor nodig is om tot gepast gebruik van zorg te komen. Door vroegtijdige acties op het gebied van verzekering, financiering, toezicht, richtlijnen, onderzoek en informatievoorziening af te stemmen, verwachten zij de komende tijd goede resultaten te boeken.

Plaats een reactie