Zorgopleidingen populairder dan ooit

In het schooljaar 2008/’09 slaagden voor het eerst meer dan 20 duizend deelnemers voor een opleiding in de verpleging, verzorging of hulp bij zorg en welzijn in het mbo. Daarnaast sloten in het hbo 2,5 duizend studenten een bacheloropleiding op het gebied van verpleegkunde succesvol af. Daarmee behoren deze zorgopleidingen tot de populairdere in het beroepsonderwijs.

Zorgopleidingen vooral populair onder vrouwen
In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stonden alle genoemde zorgopleidingen in 2008/’09 in de top-5 van populairste richtingen onder vrouwelijke gediplomeerden. Verpleegkunde kwam in het hoger beroepsonderwijs (hbo) op de vijfde plaats. Op mannen hebben de zorgopleidingen weinig aantrekkingskracht: 90 tot 95 procent van de gediplomeerden in deze richtingen is vrouw.

Meeste diploma’s op de laagste mbo-niveaus
In 2008/’09 behaalde de helft van de geslaagden voor een zorgopleiding in het mbo een diploma voor hulp bij zorg en welzijn. Bij deze zorgopleidingen op niveau 1 en 2, de laagste niveaus binnen het mbo, hadden zes van de tien geslaagden de beroepsopleidende leerweg gevolgd.

Van de geslaagden voor verzorging (niveau 3) had bijna twee derde juist de beroepsbegeleidende leerweg achter de rug. Deelnemers aan deze leerweg waren in het examenjaar dikwijls in loondienst van een zorginstelling en gingen één of twee dagen per week naar school.

Relatief veel allochtonen onder geslaagden hulp bij zorg en welzijn
In 2008/’09 was 10 procent van de geslaagden voor hbo-verpleegkunde van allochtone herkomst. Bij de mbo-opleidingen op het gebied van hulp bij zorg en welzijn was dit 35 procent. Veruit de meesten van hen waren van niet-westers allochtone herkomst.

Auteur: Theo van Miltenburg

Plaats een reactie