Zorginstellingen tijdig voorbereid op grieppandemie

Zorginstellingen zijn goed voorbereid op de grieppandemie. Dat concluderen de Inspecties voor de gezondheidszorg en jeugdzorg (IGZ en IJZ) na onderzoek. Onder zorginstellingen wordt verstaan: ziekenhuizen, verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenposten, ambulancediensten en jeugdzorginstellingen. Minister Klink van Welzijn en Volksgezondheid heeft afgelopen zomer mede namens minister Rouvoet van Jeugd en Gezin de zorginstellingen gevraagd met spoed zogenaamde continuïteitsplannen op te stellen. Dit in verband met de mogelijke piekbelasting in de zorg komend najaar vanwege de grieppandemie. De IGZ en de IJZ hebben de afgelopen weken onderzocht of en in hoeverre zorginstellingen zich hebben voorbereid op deze piekbelasting.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van vragenlijsten die de zorginstellingen zelf moesten invullen. Van de 1115 aangeschreven instellingen heeft 95 procent de vragenlijst ingevuld. Hieruit blijkt dat

– Op 15 september 82 procent het continuïteitsplan klaar heeft. Op 15 oktober heeft zelfs 97 procent het plan klaar
– In bijna alle gevallen de bestuurlijke betrokkenheid bij de plannen groot is
– Zorginstellingen goed omschreven hebben welke zorg altijd doorgang moet vinden en hoe ze dit gaan organiseren
– Zorginstellingen rekening houden met beperkte beschikbaarheid van het personeel door hoog ziekteverzuim. Om dit op lossen denken instellingen aan verschuiven van personeel maar ook aan inschakelen van studenten, vrijwilligers of familie
– Communicatie onderdeel is van het continuïteitsplan
– Infectiepreventiemaatregelen zijn genomen

De inspecties kunnen instellingen die hun plannen niet klaar hebben of niet gereageerd hebben zonodig bestuursrechtelijk aanpakken.

Plaats een reactie