Zorghotels verlagen kosten en verhogen kwaliteit

“Zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen méér zorg, comfort en kwaliteit bieden aan herstellende patiënten tegen gelijke of lagere kosten door zorghotels in te zetten”, stelt Frank Vogel, initiatiefnemer en investeerder van zorghotel Residence Haganum.

“Elke dag beperking van de ligduur in een ziekenhuis na behandeling verhoogt de kosteneffectiviteit namelijk voor de zorgverzekeraar of het ziekenhuis met minimaal 400 euro tot 2000 euro per dag. Door herstellende patiënten sneller door te laten stromen naar een comfortabel zorghotel wordt bovendien de productiviteit van een ziekenhuis vergroot.”

Om de stijgende kosten van de zorg door de toename van ziekenhuiszorggebruik te kunnen beteugelen zijn gezond financieel management, efficiëntere organisaties en innovatieve samenwerking in de gehele zorgsector van belang. “Zorghotels hebben daarin nu al een kostenverlagende en kwaliteitsverhogende rol. Een ontwikkeling die zich voortzet.”

Minstens 1 miljard besparing op jaarbasis
“Indien het aantal verblijfdagen van een patiënt in een ziekenhuis na een ingreep met 10% kan worden verminderd door nazorg in een zorghotel, dan bespaart dit de maatschappij al snel meer dan 1 miljard euro op jaarbasis.’ aldus Vogel. ‘Of dat maatschappelijk voordeel gaat worden verzilverd door de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen, lijkt mij niet meer dan logisch.”

Het gemiddeld aantal ligduurdagen per opname in de ziekenhuizen is overigens om die redenen reeds verminderd in de afgelopen jaren. De gemiddelde ziekenhuisopnametijd was 5,5 dag in 2010, volgens Ernst & Young. De kosten verbonden aan een dag verblijf in een ziekenhuis zijn sinds de invoering van de DBC (Diagnosebehandelingscombinatie) overigens niet langer compleet transparant. “De personeelskosten per verpleegdag per patiënt variëren in de ziekenhuizen van 700 tot 2300 euro. Dat bedrag is dus exclusief bed, kamer, eten en drinken”, stelt Vogel.

Economische meerwaarden zorghotels groeit
Zorghotels kunnen nu met name low care patiënten in hun hersteltijd goed verplegen in een meer aantrekkelijke omgeving tegen aanzienlijk lagere maatschappelijke kosten dan een ziekenhuis. Vogel vermoedt dat de economische meerwaarden tot een grotere rol van zorghotels gaan leiden. “Een toekomst waarin private zorghotels ook meer intensieve medische verzorging na ingrepen zullen gaan aanbieden, tegen aanzienlijk lagere kosten en/of in een meer comfortabele omgeving, is een logische gedachte als we de economische realiteit en keuzevrijheid van de mens meewegen”, aldus Vogel. De discussie hierover ziet hij graag starten in Nederland.

Plaats een reactie