Zorggebruik terugdringen met welzijn op recept

Hoewel welzijn en zorg voor de burger dikwijls dicht bij elkaar liggen, bestaat er vaak weinig tot geen samenwerking tussen deze disciplines. Dat is jammer, omdat betere samenwerking de kwaliteit van leven van patiënten met psychosociale klachten kan verbeteren en hun zorggebruik kan terugdringen. Daarom heeft het Trimbos-instituut, in samenwerking met gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein en welzijnsinstelling MOvactor, de handleiding ‘Welzijn op recept’ ontwikkeld.

Het doel van ‘Welzijn op recept’ is het opbouwen van een structurele samenwerking- en verwijsrelatie tussen welzijn en de eerstelijnsgezondheidszorg. Veel huisartsconsulten hebben betrekking op psychosociale problemen. Een groot deel van deze patiënten heeft echter geen zorg nodig, maar zouden wel baat kunnen hebben bij welzijnsactiviteiten. Met ‘Welzijn op recept’ worden deze patiënten vanuit de eerste lijn doorverwezen naar welzijn. In de handleiding staan de achtergronden van deze benadering en de verschillende praktische stappen voor invoering van ‘Welzijn op recept’ beschreven.

Nieuwegein eerste ‘Welzijn op recept’ gemeente
De handleiding ‘Welzijn op recept’ is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Nieuwegein en Bestuur Regio Utrecht. Het eerste exemplaar is op maandag 13 februari 2012 uitgereikt aan Tweede Kamerlid Tamara Venrooy. Nieuwegein is de eerste gemeente in Nederland waar zorg- en welzijnsorganisaties het concept ‘Welzijn op recept’ daadwerkelijk handen en voeten hebben gegeven.

Effect op welbevinden en zorggebruik
Het project ‘Zorg en welzijn op 1 lijn’, dat binnen het ZonMw-programma Op één lijn wordt uitgevoerd, doet momenteel onderzoek naar de effecten van ‘Welzijn op recept’ op het welbevinden van deelnemers en hun zorggebruik. De resultaten van dit onderzoek zijn eind 2013 bekend.

Meer informatie
Handleiding voor de ontwikkeling en invoering van het welzijnsrecept

Plaats een reactie