Populair zorgconcept Integrative Medicine moeilijk toepasbaar in verpleegkundige praktijk

Verpleegkundigen staan positief ten opzichte van Integrative Medicine, een nieuw zorgconcept dat oorspronkelijk uit de Verenigde Staten komt. Toch geeft 40 procent aan over onvoldoende mogelijkheden te beschikken om deze zorg te kunnen bieden. Gebrek aan tijd en gebrek aan ondersteuning worden vaak genoemd als reden.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Nursing onlangs uitvoerde, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, het Van Praag Instituut en het Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine (NIKIM). Doel van dit onderzoek was vast te stellen in hoeverre Integrative Medicine door de Nederlandse verpleegkundigen wordt toegepast en of hiervoor draagvlak is binnen de verschillende zorginstellingen. Ruim 300 verpleegkundigen namen eraan deel.

Wisselwerking lichaam en psyche
Bij Integrative Medicine wordt ervan uitgegaan dat voor een sneller herstel van de patiënt meer factoren belangrijk zijn dan alleen de reguliere geneeskunde. Denk bijvoorbeeld aan leefstijl en preventie, het toepassen van complementaire zorg en het creëren van een ‘healing environment’ (gezonde leefomgeving). Binnen Integrative Medicine wordt de wisselwerking tussen lichaam en psyche erkend en ligt de focus niet op de ziekte, klachten en beperkingen van de patiënt, maar meer op vitaliteit en welbevinden.

Toepassen complementaire zorg
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een meerderheid (64 procent) van de verpleegkundigen niet bekend is met de term Integrative Medicine. Na uitleg hierover vindt echter 80 procent deze zorgvisie belangrijk voor de gezondheidszorg. Leefstijltherapieën en healing environment wordt door 80 procent van de respondenten gezien als de belangrijkste aanvulling op de huidige gezondheidszorg. Met betrekking tot healing environment wordt vooral het gebruik van licht, kleuren en schilderijen gezien als een belangrijke toegevoegde waarde. Ruim 60 procent noemt het toepassen van complementaire zorg als de meest belangrijke pijler. Veruit de meeste verpleegkundigen (85 procent) menen dat een aantal van deze technieken, zoals muziek en aromaverneveling, direct binnen het ziekenhuis kunnen worden toegepast. Op de vraag of ze zelf iets met complementaire zorg doen, antwoordt ruim de helft (57 procent) van de verpleegkundigen bevestigend.

Congres Integrative Medicine
In het meinummer van het tijdschrift Nursing worden de onderzoeksresultaten en de rol van verpleegkundigen binnen Integrative Medicine uitgebreid besproken. Ga voor meer informatie naar www.nursing.nl/verpleegkunde/specialismen/complementaire-zorg

Elsevier Gezondheidszorg organiseert op 1 juni 2010 ook een congres over Integrative Medicine in de Reehorst en Ede. Voor aanmelden en informatie, ga naar www.elseviergezondheidszorg.nl/integrativemedicine

Plaats een reactie