ZorgAccent uitgekozen voor ‘Waardigheid en Trots’

ZorgAccent is uitgekozen om deel te nemen aan het programma ‘Waardigheid en Trots’. Dit programma is door de overheid gestart om de kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland te verbeteren.

Hervorming kwaliteitssysteem
ZorgAccent heeft een plan ingediend om haar kwaliteitssysteem te hervormen. Hierbij wordt de medewerker zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Dit betekent ook dat de medewerker zelf zijn vakkennis onderhoudt en verbetert.

In dit kwaliteitssysteem zitten verschillende vernieuwende aspecten. Zo is er minder centrale sturing, maar in plaats daarvan collegiale toetsing (peer-to-peer). Incidenten worden anders aangemeld en er is een elektronisch zorgplan waarin medewerkers, cliënten en naasten onderling kunnen communiceren.

Irma Harmelink
Irma Harmelink, Raad van Bestuur ZorgAccent.

Minder bureaucratie
ZorgAccent is erg blij met het resultaat. “Tot 2014 heeft ZorgAccent het gouden label PREZO-certificaat mogen voeren. Hoewel het systeem pluspunten heeft sluit het niet meer aan bij de visie
van zelfsturende teams waarmee ZorgAccent zowel in de woonzorg als teams wijkverpleging werkt. Geënt op deze visie hebben wij nu een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld. Wij zijn er trots op dat ZorgAccent van het Ministerie van Volksgezondheid nu de ruimte krijgt om verder mee te werken aan het verbeterplan kwaliteit binnen de verpleeghuizen”
, aldus bestuurder Irma Harmelink.

Het Ministerie noemt het voorstel sympathiek. Volgens VWS draagt het bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg bezien door de ogen van de cliënt. Het ministerie heeft de verschillende zorgaanbieders die mee doen aan het programma ingedeeld in de groep die van start kan gaan zonder aanpassingen van wettelijke kaders en een groep aanbieders waarvoor aangepaste regelgeving moet komen.

ZorgAccent zit bij de laatste groep en dat sluit aan bij de ambitie van ZorgAccent om de bureaucratie in de zorg te verminderen zodat professionals meer ruimte krijgen en zoveel mogelijk van het beschikbare geld naar de zorg gaat.

Voorstellen indienen
In februari 2015 heeft Staatssecretaris Van Rijn het plan ‘Waardigheid en Trots (W&T), liefdevolle zorg voor onze ouderen’ gepresenteerd. Onderdeel van dit plan is het geven van ruimte om te vernieuwen aan locaties van verpleeghuiszorg die best practice willen worden. Begin mei 2015 heeft de Staatssecretaris, namens de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg, de zorgaanbieders opgeroepen daartoe voorstellen in te sturen.

Fotocredits: Niek Erents Fotografie.

Plaats een reactie