Zorgaanbieders verbeteren beleid bijbetalingen AWBZ

Het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar onterechte bijbetalingen in de AWBZ leidde tot ruim 400 nieuwe meldingen van cliënten in 2010. Door de aansporingen van de NZa, zorgkantoren, Actiz en cliëntenorganisaties verbeterden zorgaanbieders in de AWBZ hun beleid op het gebied van bijbetalingen. De NZa en zorgkantoren zullen ook in 2011 nauwkeurig volgen of zorgaanbieders in de AWBZ zich aan de regels houden.

Zorgaanbieders mogen geen bijbetaling vragen voor diensten die al vanuit de AWBZ vergoed worden. Een vergoeding voor ‘extra’ diensten op basis van vrijwilligheid mag wel, maar dan moet de cliënt daarover vooraf informatie krijgen. Inmiddels hebben veel zorgaanbieders hun beleid aangepast naar aanleiding van de aansporingen van de NZa, zorgkantoren, Actiz en cliëntenorganisaties.

Zorgaanbieders zijn aangesproken op hun gedrag en gewezen op de diensten waarvoor wel en waarvoor niet een bijdrage mag worden gevraagd. Het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) ondersteunden cliëntenraden bij het maken van goede afspraken over bijbetalen en de informatie daarover. Al eerder stelde de NZa een ‘Richtsnoer Informatievoorziening door zorgaanbieders’ op, waarin staat op welke manier zorgaanbieders hun cliënten moeten informeren over hun zorgaanbod en over bijbetalen voor bepaalde diensten.

De NZa onderzoekt op dit moment nog een aantal meldingen. Het komende jaar zullen de NZa en de zorgkantoren nauwkeurig blijven volgen of zorgaanbieders in de AWBZ zich aan de regels voor het vragen van bijbetalingen houden. Meldingen over onterechte bijbetalingen kunt u ook in 2011 melden via ons meldpunt.

CVZ brochure – Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling

Plaats een reactie