Zorg zelf voor Beter – lesmodule stappenplan probleemgedrag

Met de ‘Zorg zelf voor Beter – lesmodule stappenplan probleemgedrag’ kunnen zorgorganisaties zelfstandig werken aan probleemgedrag bij cliënten. Het gaat daarbij vooral om het bewust worden van de achtergronden van probleemgedrag of probleemsituaties.

Probleemgedrag komt in de langdurende zorg veel voor. Claimend gedrag, agressie, onrust en roepen, kan allemaal als probleem ervaren worden. Voor de cliënt zelf, voor de omgeving en voor zorgverleners kan dat veel stress opleveren. Vaak kan probleemgedrag met simpele oplossingen sterk verminderen.

Stappenplan probleemgedrag
De ‘Zorg zelf voor Beter – lesmodule stappenplan probleemgedrag’ is gemaakt op basis van ervaringen uit het Verbetertraject Probleemgedrag van Vilans, Verenso, het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) dat werd uitgevoerd in het kader van Zorg voor Beter. Deelnemers aan dit verbetertraject werkten volgens het Stappenplan probleemgedrag, met als resultaat dat het probleemgedrag van de betrokken bewoners bij alle deelnemers af nam, variërend van 25 tot 60 procent.

Veranderingen in de omgeving
Vaak werden veranderingen toegepast, die meestal niet met de cliënt, maar met de omgeving te maken hadden. Verzorgers voelden zich met dit stappenplan bekwamer en beter toegerust om met onhandelbare cliënten om te gaan.

Tenslotte was het heikele onderwerp binnen het team niet langer taboe. Ruth Pel, projectleider: “Goed omgaan met probleemgedrag is vaak lastig. Het Stappenplan probleemgedrag helpt zorgorganisaties om de herkomst van het probleemgedrag te achterhalen en de juiste oplossing te vinden.”

Zorg zelf voor Beter
De ‘Zorg zelf voor Beter – lesmodule stappenplan probleemgedrag’ bestaat uit een ordner met de lesmodule, een DVD en een usb stick. De lesmodule bevat een theoretische achtergrond over het stappenplan en een lesmodule van vier sessies waarin het gehele stappenplan wordt doorlopen. In de bijbehorende film is te zien hoe een team in de praktijk werkt met het Stappenplan probleemgedrag. Met behulp van deze lesmodule kunnen zorgprofessionals het stappenplan zelfstandig in de organisatie implementeren.

Workshop
Om de ‘Zorg zelf voor Beter – lesmodule stappenplan Probleemgedrag’ effectief in te zetten en alle mogelijkheden ervan te benutten, bieden we een workshop aan waarbij zorgprofessionals die het stappenplan in hun organisatie willen gaan gebruiken vertrouwd worden gemaakt met alle onderdelen van het pakket. Nadat u in uw organisatie aan de slag bent gegaan met het stappenplan kunt u op de tweede bijeenkomst uw ervaringen uit wisselen met collega’s uit andere organisaties en advies krijgen bij zaken waar u mogelijk tegen aan bent gelopen.

De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel en vindt plaats op 24 mei en 21 juni in de regio Utrecht. Bij de prijs van de workshop is de Zorg zelf voor Beter – lesmodule stappenplan Probleemgedrag inbegrepen. Meer informatie en aanmelden kan via training@vilans.nl

De ‘Zorg zelf voor Beter – lesmodule stappenplan Probleemgedrag’ is ontwikkeld door Vilans, Verenso, CCE en het NIP en is verkrijgbaar voor € 140,00 excl BTW via de Vilans Webwinkel.

Plaats een reactie