Zorg voor huisdieren in zorginstellingen slecht geregeld

Bij steeds meer verpleeg- en verzorgingshuizen zijn huisdieren welkom. In recent onderzoek van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) gaf driekwart van de instellingen aan huisdieren toe te laten.

Huisdieren in verzorgingshuizen

Dat is prettig voor de ouderen, want huisdieren hebben positieve effecten op hun gezondheid. Helaas blijkt ook dat de zorg voor huisdieren in de instellingen vaak slecht geregeld is. Het LICG vindt dat dit beter moet.

Het houden van huisdieren vermindert de eenzaamheid, houdt mensen langer alert en werkt stress verlagend. Alle reden dus voor zorginstellingen om de bewoners toe te staan hun huisdier mee te nemen. De verantwoordelijkheid voor een huisdier ligt echter meestal volledig bij de eigenaar. Maar een geestelijk of lichamelijke achteruitgaande bewoner die een sterke emotionele band heeft met het dier, kan de situatie vaak niet meer goed beoordelen. Soms laat de hygiëne te wensen over, wat gevaarlijk kan zijn voor ouderen met een lage weerstand. Daarnaast kan het dierenwelzijn ernstig in het geding komen. Als bovendien niet van tevoren wordt vastgelegd waar een dier terecht kan als een eigenaar hier (tijdelijk) niet meer voor kan zorgen, kan het voorkomen dat dieren aan hun lot worden overgelaten.

Het goed regelen van de dierenzorg voorkomt veel problemen. Het LICG wil dat alle instellingen een huisdierencontract gaan gebruiken waarin zaken zoals de verzorging, de verantwoordelijkheid en het afstaan van het dier worden vastgelegd. Daarnaast moeten er regelmatige controles plaatsvinden. Dit kan het verzorgingshuis zelf doen, maar beter is hiervoor externe dierenverzorgers te in te schakelen. Deze kunnen de dieren controleren en eventueel een handje helpen bij de verzorging van het dier. Ze kunnen tevens helpen herinneren aan de periodieke behandelingen tegen parasieten zoals wormen en vlooien. Ook kunnen zij er voor zorgen dat de dierenarts ingeschakeld wordt als dat nodig is.

Ouderen vinden op de website van het LICG uitgebreide informatie over het meenemen van huisdieren naar verzorgingshuizen. Instellingen die hun beleid voor huisdieren willen verbeteren kunnen bij het LICG een uitgebreid rapport met conclusies en aanbevelingen opvragen.

Plaats een reactie