Zorg kinderen KJTC Haarlem gewaarborgd

De zorg voor mishandelde kinderen in het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum (KJTC) in Haarlem blijft gewaarborgd. Na overleg tussen de zorgverzekeraar, de instelling en de regionale Jeugdriagg zijn de financiële problemen van KJTC Haarlem opgelost.

Dit wordt door zowel de zorgverzekeraar als door Jeugdriagg bevestigd. Het centrum kwam eerder in de problemen toen bezuinigingsmaatregelen in de GGZ tot tekorten bleken te leiden. Hierdoor zouden getraumatiseerde kinderen niet meer in dit specifieke centrum behandeld kunnen worden.

Het KJTC in Haarlem hanteert een nieuwe aanpak die tot nauwe samenwerking tussen de medische wereld, jeugdzorg en justitie moet leiden.

Meer informatie
Kamerbrief over het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem

Plaats een reactie