Zorg in Drenthe werkt samen aan toekomstbestendige herstelgerichte zorg

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Icare en Interzorg werken intensief samen aan herstelgerichte zorg in Noord- en Midden-Drenthe. Maandag 11 maart is de intentieverklaring ondertekend voor de bouw van gezamenlijk vastgoed. Dit pand wordt aan het ziekenhuis gebouwd, waardoor maximaal synergievoordeel wordt behaald.

Door expertise en zorgaanbieders te bundelen op dezelfde plek, ontstaat een onderscheidend en kwalitatief goed behandelaanbod, met volop ruimte voor onderwijs en innovatie. Samen kunnen we de zorg nu en in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk houden.

Drie zorgaanbieders

De drie zorgaanbieders willen voor oktober dit jaar een sluitende businesscase opstellen. Het idee is dat de zorg uit de eerste, tweede en derde lijn straks in dit pand samenwerkt om de juiste zorg op de juiste plek en door de juiste zorgverlener aan te bieden. De polikliniek Revalidatie van het WZA en de herstelzorg van de VVT-aanbieders Icare en Interzorg krijgen hierin een plek.

Hoe deze geïntensiveerde samenwerking er zorginhoudelijk precies uit gaat zien, wordt in eerste instantie onderzocht in een proeftuin in het WZA. Het uitgangspunt is echter om revalidatie- en herstelzorg voor (kwetsbare) ouderen anders vorm te geven. Zo zetten we in op persoonsgerichte zorg, een verkorte opnameduur en betere gezondheidsresultaten.

Transformatie

Gerda Hemmink (manager transmurale zorg) is aanjager van de samenwerking:

“We zijn met elkaar en de zorgverzekeraars in gesprek over de haalbaarheid van deze transformatie, waarbij we de ambitie hebben uitgesproken revalidatiezorg, diagnostiek, observatie en herstelzorg op één plek in Assen aan te bieden.”

Naast het vastgoedaspect werken de drie partijen aan de zorginhoudelijke invulling, waar de komende tijd weer ruimschoots op wordt ingezet. Het transformatievoorstel ‘Herstelgerichte zorg door regionale samenwerking’ vormt hiervoor de basis.

Plaats een reactie