Zorg en wetenschap in een academische werkplaats

Onderzoekers van de VU en zorgprofessionals van ’s Heeren Loo gaan samenwerken in een academische werkplaats. De ondertekening van het convenant op 20 december 2011 vormt het officiële startschot. In de academische werkplaats wordt samengewerkt rondom verschillende thema’s. Zoals over ontwikkeling en het ouder worden van mensen met een beperking. En ook de afstemming van zorg en ondersteuning op het individu en het zichtbaar maken van resultaten van goede zorg.

’s Heeren Loo en de VU bundelen hun expertise en voorzieningen om kennis voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking groter te maken. Voor de komende vijf jaar zetten beide organisaties structurele lijnen van onderzoek en innovatie uit. De verbinding met de praktijk is dat voortdurend de vragen gesteld wordt: hoe komt dit mensen met een verstandelijke beperking ten goede? En waarom is de zorg nu zo en kan het ook anders?

Kennis eerder, dieper en leidend
Structurele samenwerking betekent bouwen aan gezamenlijke voorzieningen. Hierdoor wordt het voor zorgprofessionals en wetenschappers gemakkelijker om snel en goed onderzoek te doen. In onderzoekslijnen wordt cruciale kennis bovendien beter gedeeld en is het minder kwetsbaar, bijvoorbeeld als experts vertrekken. Een veelbelovende samenwerking, vindt ook Gijs Bierens, manager van het expertisecentrum Advisium van ’s Heeren Loo. “Vooral omdat we in de academische werkplaats praktijk en wetenschappelijke kennis koppelen, zullen we merken dat deze unieke samenwerking al snel van meerwaarde is voor onze cliënten.” Carlo Schuengel, hoogleraar ontwikkelingspedagogiek van de VU kijkt ook uit naar de samenwerking en meent: “Voor onderzoekers gaat een wereld open als ze merken hoe kennisintensief goede ondersteuning van mensen met beperkingen eigenlijk is.”

Empirisch onderbouwde zorginnovatie
De VU en ’s Heeren Loo gaan de cyclus van idee, onderzoek en toepassing korter maken. De twee organisaties bouwen een gemeenschappelijke databank op die aansluit bij landelijke ontwikkelingen en actuele zorgvragen. Kennis voor de praktijk komt direct beschikbaar door het opzetten van een kennisbank voor medewerkers. Doordat de afstand tussen theorie en praktijk zo kort is, kan er empirisch onderbouwde zorginnovatie tot stand komen.

Het eerste project dat de VU en ’s Heeren Loo samen ontwikkelden, richt zich op het verder verantwoord afbouwen van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen bij mensen met verstandelijke beperkingen. Vanwege de bijzondere doelgroep van ’s Heeren Loo is dit een onderwerp waar veel over te doen is en waar met kennis veel aan te doen valt.