Zorg aan kwetsbare patiënten in gevaar door financiële problemen in revalidatiecentra

De financiële situatie van de zeventien revalidatiecentra in Nederland is zorgwekkend. In 2022 zullen bijna alle centra rode cijfers schrijven. De oplopende personeelskosten, de hoge energieprijzen en andere kostenstijgingen worden onvoldoende gecompenseerd, wat leidt tot een gevaar voor de zorg aan kwetsbare patiënten als er geen oplossing op korte termijn wordt gevonden.

Economisch bestaansrecht revalidatiecentra aangetast

Revalidatie Nederland heeft Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS al vroegtijdig gewaarschuwd voor de dreigende financiële problemen van revalidatiecentra. Deze centra zijn meer gevoelig voor inflatie en loonstijgingen dan andere zorgaanbieders, omdat ze een hogere personeelskostenpercentage hebben.

Bovendien behandelen revalidatiecentra steeds vaker complexere patiënten met ernstige aandoeningen op fysiek, cognitief en psychisch vlak, wat duurdere behandelingen vereist die niet terug te zien zijn in de tarieven. Dit heeft ervoor gezorgd dat het economisch bestaansrecht van revalidatiecentra is aangetast.

Onafhankelijke onderzoeken van Finance Ideas en EY ondersteunen deze bevindingen. Volgens deze onderzoeken zullen in 2023 meer dan 50% van de revalidatiecentra een liquiditeitsprobleem hebben en zal meer dan de helft niet meer voldoen aan de eisen die banken stellen.

Financiële problemen in revalidatiecentra heeft impact op zorgsector

Revalidatiecentra zijn van cruciaal belang voor meer dan 200.000 kwetsbare patiënten per jaar en zijn vaak de enige aanbieder van specialistische medische revalidatiezorg in hun regio.

Ze helpen patiënten om zo snel mogelijk te herstellen en terug te keren naar huis, wat ruimte creëert voor nieuwe patiënten in andere ziekenhuizen. Tijdens de behandeling in het revalidatiecentrum streeft men naar het maximaliseren van de zelfstandigheid van de patiënt en het minimaliseren van de behoefte aan medische of gemeentelijke ondersteuning.

Als de financiële problemen van revalidatiecentra niet worden opgelost, zullen de gevolgen hiervan direct merkbaar zijn voor patiënten, ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen.

Noodkreet voor eerlijke prijs

Revalidatie Nederland roept in een noodkreet de zorgverzekeraars op een eerlijke prijs te betalen voor de zorg die de medisch specialistische revalidatie biedt.

Henri Plagge, bestuurslid van Revalidatie Nederland en bestuurder van Adelante, de enige aanbieder van klinische revalidatiezorg in Limburg: “De sleutel ligt in passende tarieven. Overal in Nederland draaien revalidatiecentra verlies. Er is dus geen sprake van een incidenteel probleem, maar van systemisch falen. Steeds vaker stoppen revalidatiecentra met investeren in verduurzaming van hun gebouwen en innovaties of stellen de aanschaf van een nieuw elektronisch patiëntendossier uit. Bij ongewijzigd beleid dreigen zelfs noodgedwongen ontslagen, terwijl iedereen ziet aankomen dat we deze vakmensen straks weer heel hard nodig hebben om de personeelstekorten op te lossen.”

Plagge roept NZa en zorgverzekeraars op zo snel mogelijk met Revalidatie Nederland om tafel te gaan: “Er moeten structureel hogere tarieven komen, om ervoor te zorgen dat de passende zorg die we overal in Nederland bieden ook in de toekomst nog beschikbaar is.”

Plaats een reactie