ZonMW zoekt bestuurders met lef

Onlangs presenteerde ZonMw een Quickscan kostenbesparende projecten. In dit rapport worden 100 projecten doorgelicht. Het verrassende resultaat is dat kwaliteitsverhoging en kostenbesparing heel goed kunnen samengaan.

Bij de meeste van de onderzochte projecten bleek dat namelijk het geval. Innovatie loont dus en is een betere aanpak dan bot bezuinigen via de kaasschaafmethode. Minister Ab Klink en Wim Schellekens, hoofdinspecteur Curatieve Zorg, hebben het rapport inmiddels omarmd. Ook uit het veld komen positieve reacties.

ZonMw wil graag een volgende stap zetten en kostenbesparende projecten in de dagelijkse praktijk helpen invoeren. Zij zoekt daarom bestuurders die hun nek hiervoor willen uitsteken. ZonMw biedt voor een aantal te selecteren instellingen begeleiding en wil een community of practise vormen.

We zijn vooral nog op zoek naar enkele instellingen in de langdurige zorg. Heb jij belangstelling Meld je dan rechtstreeks aan bij ZonMw directeur Henk Smid smid@zonmw.nl. Hij stelt acquisitie NIET op prijs.

Wil je de genoemde Quick Scan inzien? Klik dan hier.

Op woensdagmiddag 30 juni organiseren de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen een congres over ziekenhuisinnovaties in tijden van economische crisis. Bovengenoemde Henk Smid zit dat voor. Ondergetekende start het congres met een voordracht op basis van zijn rapport Ruimte voor ziekenhuisinnovaties.

Daarna geven vele kopstukken van beleidsinstanties een reactie op het rapport en voorstellen om juist in tijden van schaarste innovaties te bevorderen. De toegang tot deze middag is gratis. Het congres is verplaatst van De Uithof in Utrecht naar de Jaarbeurs in Utrecht. Wil jij erheen? Klik dan hier en meld je aan bij de NVZ.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie