ZonMw Signalement Mantelzorg

0
549

Met een signalement wil ZonMw aandacht vragen voor mantelzorg. Het signalement ‘Naar een gecoördineerd programma Mantelzorg’ is 29 september 2011 aangeboden aan de heer Van der Burg, directeur Langdurige Zorg en mevrouw Van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, van het ministerie van VWS.

Mantelzorg heeft zowel een economische en maatschappelijke waarde. Zo levert mantelzorg kostenbesparing op en kan het helpen de druk op de zorg die door de vergrijzing ontstaat, te verminderen.

Voor goede ondersteuning is meer inzicht in de effectiviteit van mantelzorg nodig. Het gaat ook om het onderbouwen van praktijk- en implementatiekennis op dat terrein en het vertalen van deze kennis naar beleid, praktijk en opleiding. Een gecoördineerd programma kan een impuls geven aan het stimuleren en faciliteren van kwalitatief goede mantelzorg.

Het signalement kwam tot stand samen met het Expertisecentrum Mantelzorg van Vilans en Movisie.

Downloaden
– Het signalement ‘Naar een gecoördineerd programma Mantelzorg
– De eerste verkenning ‘Bouwstenen voor opzet ZonMw-programma Mantelzorg’, die tevens als input heeft gediend voor het signalement