ZonMw Parel voor project ‘Polyfarmacie bij ouderen’

Tijdens het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen op donderdag 31 januari 2013 is de ZonMw-Parel uitgereikt aan Jako Burgers van het Nederlands Huisartsen Genootschap, Rob van Marum namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en Anne Leendertse namens de KNMP. ZonMw-directeur Henk Smid overhandigde de Parel voor het project Polyfarmacie bij ouderen: naar een beter medicatiebeleid.

ZonMw reikt Parels uit aan projecten die in meerdere opzichten opvallen. Het project Polyfarmacie sluit aan bij een actueel onderwerp in de gezondheidszorg namelijk patiëntveiligheid. Binnen dit project is er sprake van een unieke samenwerking tussen artsen, apothekers én patiënten. Bij de ontwikkeling van de richtlijn zijn patiënten betrokken door middel van focusgroepen en vertegenwoordiging van patiëntenorganisaties in de richtlijncommissie. Het resultaat is een multidisciplinaire richtlijn met een stappenplan voor de medicatiebeoordeling in de praktijk. Naast de richtlijn verscheen een patiëntenbrief Ouderen die veel medicijnen gebruiken met uitleg aan de patiënt.

Helpt keuzes maken
De multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen helpt artsen, apothekers en patiënten van 65 jaar en ouder de juiste keuzes te maken in het gebruik van medicijnen. Een jaarlijkse medicatiebeoordeling -de kern van de richtlijn- moet voorkomen dat deze kwetsbare patiëntengroep ongewenste medicatie gebruikt. De aanbevelingen in de richtlijn zijn onderbouwd met een uitgebreid literatuuroverzicht, samengevat in ‘evidence tabellen’. De richtlijn bevat naast een stappenplan ook indicatoren, een overzicht van kennishiaten en een budgetimpactanalyse.

Kroon op werk
Het NHG is zeer verheugd met de Parel: “Een kroon op het harde gezamenlijke werk dat er is verricht. Dit project heeft geresulteerd in een mooie richtlijn met verschillende praktische tools die in de praktijk gebruikt kunnen worden. Zoals de start- en stopcriteria die speciaal zijn aangepast aan de Nederlandse situatie. Wij hopen op deze manier een flinke slag te maken op het gebied van patiëntveiligheid. We zijn trots op dit project en heel blij met deze prijs”, reageerde Jako Burgers, huisarts en hoofd afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het NHG.

Implementatie van de richtlijn
Om de richtlijn in de praktijk te laten landen, is een implementatie- en evaluatieproject opgezet. De implementatie van de richtlijn vindt in eerste instantie plaats via de farmacotherapeutisch overleggroepen van huisartsen en apothekers. Voor deze groepen wordt samen met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een handleiding (FTO-module) geschreven met de belangrijkste aandachtspunten van de richtlijn.

Betrokken partijen
Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie hebben de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen opgesteld samen met de KNMP (apothekers), Verenso (specialisten in ouderengeneeskunde), de Orde van Medisch Specialisten en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Plaats een reactie