Zoektocht naar rol vitamine D bij depressie uitgebreid

Onderzoekers van het VU Medisch Centrum in Amsterdam ontdekten dat depressie bij ouderen tussen de 65 en 95 jaar samenhangt met een gebrek aan vitamine D. Ze toonden onder meer aan dat hoe lager de vitamine D-spiegel, hoe ernstiger de depressie is. De onderzoeksgroep, onder leiding van Witte Hoogendijk, hoogleraar Biologische Psychiatrie, gaat het onderzoek nu uitbreiden naar jongvolwassenen. Een subsidie van de Hersenstichting maakt dit mogelijk.

Uit de nieuwste cijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat één op de vijf Nederlanders in zijn of haar leven een serieuze depressie doormaakt. En bijna evenzoveel krijgt te maken met een angststoornis. Depressie komt voor in alle leeftijdsgroepen, hoewel bij jongvolwassenen relatief het minst. Ook angststoornissen blijken niet aan leeftijd gebonden. Jarenlang werd gedacht dat depressie- en angststoornissen vooral ‘tussen de oren’ zaten. De laatste jaren richten wetenschappers hun aandacht steeds meer op de biologische veranderingen die optreden bij deze stoornissen. In dat kader past ook het onderzoek van het VU Medisch Centrum naar de invloed van vitamine D op stemmingsstoornissen.

Een gebrek aan vitamine D ontstaat doorgaans bij mensen die te weinig zonlicht krijgen. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: is het gevonden gebrek aan vitamine D een mogelijke oorzaak van de depressie of angststoornis, of is het een gevolg? Dit nieuwe onderzoek richt zich op jongvolwassenen met een depressie of angststoornis. Als blijkt dat ook bij jongere patiënten een verandering optreedt in de vitamine D-spiegel, zou dit de deur openen naar een doeltreffende behandeling door toevoeging van vitamine D aan het dieet of het voorschrijven van extra zonlicht. Ook willen de onderzoekers met meer zekerheid vaststellen of de ernst van de depressie inderdaad direct samenhangt met de mate van vitamine D-gebrek.

Het onderzoek gaat twee jaar duren. De onderzoekers gaan, om te kunnen vergelijken met de eerder gevonden resultaten, precies dezelfde onderzoeksmethode toepassen. In het onderzoek worden 3000 personen met een depressie of angststoornis betrokken en een even grote gezonde controlegroep. Meer informatie over de onderzoeksprogramma’s van de Hersenstichting is te vinden op http://www.hersenstichting.nl/onderzoek/index.html

Plaats een reactie