Zoektocht naar de oorzaak van orgaanfalen bij ernstig zieke IC-patiënten

Ernstig zieke chirurgische IC-patiënten hebben een verhoogde kans om te overlijden door multi-orgaanfalen. Er zijn aanwijzingen dat een verandering in concentratie van de lichaamseigen stoffen arginine en ADMA hierbij een cruciale rol speelt. Chirurg-in-opleiding Milan Richir onderzocht deze hypothese.

Het zogenaamde arginine-stikstofmonoxidesysteem speelt een essentiële rol bij ontstekingen en orgaanschade, maar ook bij de regulatie van de bloedtoevoer naar belangrijke organen zoals het hart, de lever en de nieren. De vorming van stikstofmonoxide (NO) uit het aminozuur arginine wordt gekatalyseerd door het enzym NO-synthase (NOS). Echter, dit enzym kan in zijn werking worden geremd door een aantal andere stoffen die van nature in het menselijk lichaam voorkomen. De belangrijkste remmende stof is asymmetrisch dimethylarginine (ADMA).

Ernstig zieke chirurgische IC-patiënten hebben een verhoogde kans om te overlijden door multi-orgaanfalen (MOF). Het blijkt dat deze ernstig zieke patiënten hoge plasmaconcentraties ADMA en lage concentraties arginine hebben, wat verband houdt met een toename van morbiditeit en mortaliteit. Op dit moment weten we nog niet precies wat het effect is van de veranderde concentraties ADMA en arginine op verschillende organen.

Chirurg-in-opleiding Milan Richir beschrijft in zijn proefschrift de effecten van hoge ADMA-concentraties in combinatie met lage arginine-concentraties op de hemodynamiek en bloeddoorstroming van onder andere het hart, de lever en de nieren. De resultaten van deze studies ondersteunen de hypothese dat een verminderde NO-productie door een verandering in concentratie van arginine en ADMA betrokken kan zijn bij het ontstaan van orgaanfalen.

Naast onderzoek naar de klinische effecten van ADMA en arginine op verschillende organen is ook onderzocht op welke wijze een stijging van ADMA kan worden voorkomen. Een van de mogelijkheden, zoals in dit proefschrift is beschreven, is het strikt reguleren van glucosespiegels bij ernstig zieke chirurgische IC-patiënten. Dit gebeurt door het toedienen van insuline. Meerdere malen per dag worden de glucosespiegels bepaald en op basis van de hoogte van de glucosewaarden krijgt de patiënt meer of minder insuline.

Promovendus: M.C. Richir
Proefschrift: The importance of the arginine/ADMA ratio on the bioavailability of nitric oxide and organ function in critically ill patients
Promotoren: prof.dr. P.A.M. van Leeuwen, prof.dr. Th.P.G.M. de Vries
Copromotor: dr. T. Teerlink
Datum: 20 april 2012, 11:45 tot 12:45 uur

Plaats een reactie