Zo krijg je waar je recht op hebt bij letselschade

Ben je het slachtoffer van een ongeval en zorgde dat voor lichamelijke of psychische problemen met financieel verlies tot gevolg? Vecht dan voor een aangepaste letselschadevergoeding, daar heb je recht op.

Wat verstaat men onder letselschade?

Letselschade is het resultaat van een ongeval waarvan lichamelijk en-of geestelijk letsel en (financiële) schade het gevolg zijn. De meest voorkomende oorzaken van letselschade zijn:

  • Verkeersongevallen
  • Werkongevallen
  • Medische fouten
  • Als gevolg van het gebruik van gebrekkige of gevaarlijke producten
  • Letselschade veroorzaakt door dieren
  • De klassieke huis-tuin-en keukenongevallen

Wie heeft recht op letselschade?

Niet iedereen heeft recht op vergoeding van hun letselschade. Alleen als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval heeft het slachtoffer recht op vergoeding. Het is een ingewikkelde aangelegenheid die onder het Nederlandse rechtssysteem valt.

Vrouwe Justitia

Wanneer is er sprake van verhaal van letselschade?

Aansprakelijk gesteld worden voor letselschade kan bijvoorbeeld:

  • als je een verkeersongeval hebt veroorzaakt, of
  • als een werkgever zich niet aan de zorgplicht heeft gehouden waardoor een werknemer schade heeft opgelopen, of
  • als een producent een gebrekkig product op de markt heeft gebracht, waardoor iemand schade heeft opgelopen, of
  • als jouw huis- of hobbydier een ander schade heeft toegebracht.

Vaak valt de schade onder een aansprakelijkheidsverzekering en zal de verzekeraar de schade in behandeling nemen. Voor het slachtoffer is het dan van belang om hulp in te roepen van een gespecialiseerd letselschadebureau.

Ingeval van letselschade als gevolg van een verkeersongeval is de verzekering van diegene(n) die het ongeval veroorzaakte verplicht alle schade te vergoeden. Daarbij is de hulp van een zogenaamd letselschadebureau zeker een aanrader. De vergoeding moet de verantwoordelijke van het ongeval betalen.

Wordt alle letselschade vergoed?

Letselschadevergoeding betreft zowel materiele als immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd). Eens de aansprakelijkheid vastgesteld, moet alle geleden en nog te lijden schade door diegene(n) die de schade veroorzaakte(n) vergoed worden. Vaak zal de verzekeraar van de aansprakelijke partij deze schade vergoeden. Is de verantwoordelijke niet verzekerd, dan zal hij die het ongeval veroorzaakte voor alle geleden schade opdraaien.

gevouwen bankbiljetten

Aansprakelijkheid vaststellen

Voor het aansprakelijk stellen voor opgelopen letselschade schakel is dus de hulp van een gespecialiseerd letselschadebureau aangewezen. Dat verloopt bij voorkeur met een aangetekend schrijven.

Rechtmatige vergoeding

Slachtoffer van een ongeval veroorzaakt door derden hebben recht op een letselschadevergoeding. Het betreft een financiële tegemoetkoming voor alle directe (medische), indirecte kosten en inkomensderving op de langere termijn. Slachtoffers hebben recht op een letselschadevergoeding bij (blijvend) letsel als gevolg van een verkeers-of arbeidsongevallen, van een medische fout of van andere ongevallen die door derden veroorzaakt werden. Letselschade wordt na een zogenaamd intakegesprek door letselschadespecialisten vastgesteld.

gestapelde munten

Letselschadevergoeding

Naast eventuele onverwachte kosten en verlies van inkomsten als gevolg van een door derden veroorzaakt ongeval hebben slachtoffers van ongevallen ook recht op een immateriële letselschadevergoeding. Om de verminderde levensvreugde na het ongeval te compenseren kan de verantwoordelijke partij ook smartengeld worden gevraagd.

Smartengeld

Naast letselschadevergoeding kan dus ook smartengeld worden gevraagd voor de niet geleden en eventueel nog te lijden materiële schade. Het betreft door het letsel veroorzaakte pijn, onzekerheid, verdriet en gemis. Het smartengeld maakt deel uit van de totale letselschadevergoeding na het ongeval.

Plaats een reactie