‘ZN standpunt Acute Zorg te simpel en ondoordacht’

De NVZ vereniging van ziekenhuizen wijst erop dat de visie over spoedeisende en acute zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevaar kan opleveren voor de huidige samenwerkingsinitiatieven in de acute zorg. Hierdoor kan er grote onrust ontstaan onder de bevolking, verplegend personeel en medici. De gevolgen van het ZN standpunt zijn onvoldoende in kaart gebracht.

Regionale verschillen
NVZ voorzitter de Boer: “Ik ben bang dat dit standpunt een verkeerde invloed zal hebben op de discussie over de organisatie van de acute zorg. De discussie moet regionaal en zelfs lokaal gevoerd worden tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Het zomaar op basis van onbewezen volumenormen sluiten van een afdeling spoedeisende zorg of intensive care kan rampzalige gevolgen hebben voor heel veel voorzieningen in het ziekenhuis. Dat is je reinste kapitaal vernietiging ”.

De vraag die niet beantwoord is: bij welke volumes neemt de kwaliteit van zorg zichtbaar en bewijsbaar toe? NVZ voorzitter De Boer: ” Natuurlijk moet de discussie gevoerd worden maar de normen die ZN toepast, zijn afgeleid uit normen door derden en normen uit de literatuur. Deze normen zijn onvoldoende toepasbaar op de Nederlandse situatie. Daarom is het onduidelijk wat de waarde ervan is.”

Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord
Vanzelfsprekend ondersteunt de NVZ het beter organiseren van de zorg in Nederland. Dit ligt vast in het BHA dat NVZ en ZN heeft ondertekend. Daarbij kan ook horen een concentratiebeweging van de complexe spoedeisende zorg. Het door ZN opgestelde kwaliteitskader kan een bijdrage leveren aan de discussie hierover en de al opgestarte samenwerkinginitiatieven. Het gevaar schuilt erin dat de normen die in het standpuntworden genoemd een eigen leven gaan leiden en onverkort worden toegepast in de Nederlandse situatie.

Herstructureringsfonds
In het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord van 4 juli 2011 is afgesproken dat de zorgverzekeraars een herstructureringsfonds in het leven zullen roepen om onder meer de afbouw van spoedeisende hulpposten te bekostigen. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, blijft onduidelijk. Wel meldde ZN september vorig jaar honderd miljoen euro gereserveerd te hebben voor de sanering.

In een reactie in Dagblad Trouw wees de NVZ er toen al op dat sluiting van posten enorme gevolgen heeft voor patiënten. “Minister Schippers heeft aangegeven dat ze zorg dicht bij de burger wil”, meldde NVZ directeur Margot van der Starre september vorig jaar. “Dat maakt het sluiten van spoedeisende hulpposten heel moeilijk.” Het saneringspotje van honderd miljoen is niet meer dan een ‘aardig eerste gebaar’. “Het is aan de magere kant”

Ook het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) moet in deze discussie worden opgenomen.

Plaats een reactie