Zilveren Kruis Achmea schenkt 2.000 logboeken Darmkanker

Maart is wereldwijd de maand van darmkanker. Een ziekte waarmee jaarlijks ongeveer 12.000 mensen worden geconfronteerd. Wie die diagnose te horen krijgt, heeft behoefte aan betrouwbare informatie. Daarom is Zilveren Kruis Achmea medefinancier van het Darmkankerlogboek: een interactief handboek voor patiënten, geschreven door medisch journalist Rietje Krijnen.

Van deze eerste uitgave, die tot stand is gekomen in samenwerking met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS), schenkt Zilveren Kruis Achmea 2.000 boeken aan ziekenhuizen in Nederland om mee te geven aan patiënten. Wij hopen daarmee een steentje te kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg die aan patiënten met darmkanker geleverd wordt.

Het Logboek
Rietje Krijnen heeft bij het schrijven van het boek nauw samengewerkt met deskundigen op het gebied van darmkanker en patiëntenverenigingen.

Bij de ziekte darmkanker is vroege ontdekking belangrijk voor de overlevingskansen. Daarom is het belangrijk dat patiënten en risicogroepen goed geïnformeerd zijn. Het darmkankerlogboek helpt hierbij. Het is interactief en informatief en neemt de lezer mee op de route van diagnostiek en behandeling. Het boek geeft aan waar de keuzemomenten in het traject zitten en wat de opties zijn. Op deze manier kan de patiënt een actieve rol spelen in de eigen behandeling.

Startsein darmkankermaand
Uitgeverij Thoeris en de MLDS boden op 1 maart 2010 het eerste exemplaar van het Darmkankerlogboek aan aan Prof. dr. L. Gunning, bestuursvoorzitter van het AMC. Dit gold als officieel startsein voor darmkankermaand maart 2010.

Plaats een reactie