Zijn geweld en conflict onlosmakelijk verbonden met voetbal?

De tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen maakt een brede maatschappelijke discussie los. De meningen lopen uiteen: voor de een zijn geweld en conflict onlosmakelijk met sport verbonden, voor de ander is het voetbalveld toevallig de plek waar maatschappelijke problemen zichtbaar worden.

Voetbal_Deinze-De_Pinte-16

De Universiteit Utrecht wil haar onderzoek naar dergelijke vraagstukken op het snijvlak van sport en samenleving versterken en uitbouwen. Daarom stelt zij vanaf 1 januari 2013 dr. Ramón Spaaij aan als visiting professor bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Met Spaaij haalt de Universiteit Utrecht een onderzoeker binnen met grote expertise op het gebied van sociale cohesie, gewelds- en conflictbeheersing en sociale verandering. Hij promoveerde in 2007 op het proefschrift ‘Understanding Football Hooliganism. A Comparison of Six Western European Football Clubs’ en is momenteel werkzaam bij La Trobe University in Melbourne, Australië. De afgelopen jaren heeft hij een indrukwekkende lijst onderzoeken en publicaties op zijn naam staan op het gebied van sociale cohesie, conflict en maatschappelijke verandering in relatie tot sport.

Als visiting professor zal Spaaij zich richten op het vergroten van onze kennis over de maatschappelijke betekenis van sport en het uitdragen hiervan in colleges, debatten en publicaties. Met deze aanstelling geeft de Universiteit Utrecht invulling aan het op- en uitbouwen van het expertisenetwerk Sport & Society, dat op 30 november 2012 door de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht is gelanceerd.

Ramón SpaaijRamón Spaaij
Ramón Spaaij is per 1 januari 2013 aangesteld als visiting professor bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Spaaij is tevens senior research fellow aan La Trobe University in Australië.

Recent onderzoek van Spaaij richt zich op sociale en culturele aspecten en effecten van sport, vooral in relatie tot diversiteit, integratie, sociale uitsluiting, geweld, sociale mobiliteit en gemeenschapszin.

Spaaij heeft uitgebreid gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Zijn meest recente boeken zijn: Sport and Social Mobility: Crossing Boundaries (2011, Routledge), Understanding Lone Wolf Terrorism: Global Patterns, Motivations and Prevention (2011, Springer), The Social Impact of Sport: Cross-Cultural Perspectives (2010, Routledge) en (met Cindy Burleson) The Olympic Movement and the Sport of Peacemaking (2012, Routledge).

Sport & Society
Expertisenetwerk Sport & Society is een landelijk kennis- en innovatienetwerk dat op 30 november 2012 is gelanceerd door Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Sport & Society dient uit te groeien tot een landelijke samenwerkingsverband tussen universiteiten, hogescholen en maatschappelijke instellingen dat kennis bundelt en verspreidt. Dit netwerk moet ervoor zorgen dat instellingen en organisaties die zich bezighouden met de rol van sport in de maatschappij elkaar beter weten te vinden. Daarnaast moet sport als onderzoeksthema op de kaart worden gezet.

Plaats een reactie