Zijn cliëntenrechten een kroon op de zorg?

Meer rechten voor de patiënt vastleggen in wetgeving is een grote wens van patiëntenorganisaties. De invulling hiervan roept veel vragen op. Op 11 september wordt op initiatief van het Prinses Beatrix Fonds en patiëntenorganisaties een podium gegeven om over dit onderwerp in debat te gaan. Krijgt de cliënt door de nieuwe wet Cliëntenrechten overwicht of juist minder overzicht? Verrassende sprekers als mr. Roger van Boxtel (voorzitter Menzis), dr. Arno Timmermans (directeur NHG) en mr. Albert Vermaas (NFU) zullen deelnemers prikkelen met hun standpunten over cliëntenrechten in de praktijk. In een forum zullen de sprekers met elkaar in debat gaan. Het symposium wordt geleid door dr. Eize Wielinga, KNO-arts en bekend als columnist/panellid in medische programma’s op radio en televisie.

Na afloop van het symposium worden twee Kroontjes uitgereikt. Een Kroontje is een prijs van het Prinses Beatrix Fonds aan een persoon of organisatie die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor mensen met een spierziekte of een bewegingsstoornis. Eén van de Kroontjes wordt in ontvangst genomen door een oud-topsporter.

Programma

9.30 – 10.00 uur, Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 10.20 uur, Opening door mw. Marianne Verhoeven, directeur Prinses Beatrix Fonds
10.20 – 10.40 uur, Mr. R.H.L.M. van Boxtel, voorzitter Raad van Bestuur Zorgverzekeraar Menzis
10.40 – 11.00 uur, Dr. A Timmermans, huisarts en directeur Nederlands Huisartsen Genootschap
11.00 – 11.20 uur, Mr. A.M. Vermaas, Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra
11.20 – 11.40 uur, Mw. M. Mol, schrijfster van het boek “Willen we het weten?“;
dilemma’s bij het omgaan met de ziekte van Huntington
11.40 – 12.00 uur, Mw. M. Schoneveld van der Linde, heeft zelf de ziekte van Pompe en is onder meer adviseur International Pompe Association en consultant voor Patient Centered Solutions
12.00 – 13.30 uur, Lunch
13.30 – 13.50 uur, Drs. J. Kuiper, consultant health and care Bureau Goodhart
13.50 – 14.30 uur, Forumdiscussie met de sprekers en vertegenwoordigers van politiek en zorgverlening
Afsluiting en ondertekening van manifest
14.30 – 15.00 uur, Uitreiking Kroontjes
15.00 – 16.00 uur, Afsluiting en gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje

Plaats een reactie